Psychiatrie

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 03 50
Route
84

ETZ TweeSteden
Direct nummer
(013) 221 03 50
Route
99

Het specialisme Psychiatrie levert zorg op menselijke maat. Je kunt bij ons terecht voor kortdurende diagnostiek en behandeling in brede zin. De behandeling is gericht op herstel, behoud of verbetering van de kwaliteit van leven. We zijn gespecialiseerd in ziekenhuispsychiatrische zorg: dit is zorg voor mensen die zowel psychische als lichamelijke klachten hebben. Het ETZ biedt zorg op de locaties ETZ Elisabeth en ETZ TweeSteden.

Soms blijkt tijdens de eerste onderzoeken dat we niet aan je zorgvraag kunnen voldoen. Dan krijg je een advies over mogelijkheden voor behandeling elders. Wij hebben goede relaties met verwijzers binnen en buiten het ETZ. Zo werken wij samen met huisartsen, thuiszorg, GGZ, verslavingszorg en jeugdzorg.

Het zorgteam

Samen werken we aan buitengewone zorg. Met jou en een groot en ervaren team van zorgverleners die werken vanuit verschillende disciplines. Bij Psychiatrie werken psychiaters, arts-assistenten, co-assistenten, psychologen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen, vaktherapeuten, algemeen medewerkers en voedingsassistenten. Op iedere locatie is een secretariaat. Daarnaast zijn er ondersteunende diensten. Samen zijn wij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg. Het opleiden is een belangrijk onderdeel van ons werk.

GGZ Kwaliteitsstatuut

GGZ organisaties van patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk het model GGZ Kwaliteitsstatuut ontwikkeld en aangeboden aan het Zorginstituut Nederland voor opname in het Kwaliteitsregister. Hieronder vindt u het goedgekeurde statuut van het ETZ:

E. Beijer

Klinisch psycholoog

Diagnostiek en behandeling van patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke en/of psychologische/ psychiatrische problematiek

Suzanne Broekhuizen

Gezondheidszorgpsycholoog

Werkzaam op de afdeling psychiatrie, voornamelijk betrokken bij de SOLK-programma’s

D.W. de Knijff

Psychiater

Gespecialiseerd in behandeling depressie en bipolaire stoornis. Biologische behandelmethoden, inzichtgevende gesprekstherapie.

Annemiek Laros

Gezondheidspsycholoog

Ik kijk niet puur naar de klacht, maar naar de persoon met die klacht. Bijzondere affiniteit met groepstherapie en psychodiagnostiek.

I. Ritmeijer

Gezondheidszorgpsycholoog

Ik ben werkzaam op de afdeling psychiatrie, voornamelijk betrokken bij behandeling van trauma’s en angst-/stemmingsstoornissen

M.P. Roobol

Psychiater

Psychiater met affiniteit voor (klinische) ziekenhuispsychiatrie, neuropsychiatrie en somatisch onvoldoende verklaarde klachten (SOLK).

M.H.B. Slits

Psychiater

Richt me als psychiater op jongvolwassenen/ volwassenen, acute -en consultatieve psychiatrie

S.N. Swolfs

Psychiater

Ziekenhuispsychiatrie; als psychiatrische en lichamelijke klachten samengaan, en om een integrale aanpak vragen.

J.J.D. Tilanus

Psychiater

Psychiater met aandachtsgebieden als neuropsychiatrie en psychiatrie bij ouderen.

C.P.M. Veth

(Ouderen-) psychiater

Ik ben een psychiater met affiniteit voor ouderen, consultatieve psychiatrie en wetenschappelijk onderzoek.