Angststoornis

Snel naar

Laatste update 01 mei 2024

Angst is een gevoel van onbehagen en van mogelijk dreigend gevaar. Als er in de omgeving geen echte aanleiding is voor de angst, spreekt men van een angststoornis. De klachten die hierbij horen kunnen lichamelijk en/of geestelijk zijn. Mensen met een angststoornis vermijden daardoor vaak doodgewone situaties. Een normaal leven leiden wordt dan moeilijk. Een angststoornis kan daardoor ingrijpende gevolgen hebben op het dagelijks leven en functioneren.

Soorten angststoornissen

Er zijn verschillende soorten angststoornissen:

Sociale fobie

Bij een sociale fobie bent u bang dat anderen u kritisch beoordelen of zelfs afwijzen. U voelt zich onzeker over uzelf en bent bang dat mensen u niet aardig vinden

Paniekstoornis

Een paniekstoornis is een plotselinge, intense angst voor (mogelijke) gebeurtenissen die steeds kan terugkeren.

Pleinvrees

Pleinvrees (agorafobie) is een angst om op bepaalde plekken te komen. Meestal zijn dat plekken waar ontsnappen moeilijk of gênant is of waar geen hulp beschikbaar is bij een eventuele paniekaanval.

Ziektevrees

Ziektevrees (ook: hypochondrie) is de voortdurende angst voor een (ernstige) ziekte, zoals kanker of hart- en vaatziekten.

Piekerstoornis (Gegeneraliseerde angststoornis)

Als u een piekerstoornis heeft, dan bent u altijd overbezorgd. U piekert veel en voelt zich meestal zenuwachtig of gespannen.

Dwangstoornis (Obsessief-compulsieve stoornis OCS)

Beter bekend als dwangneurose. Dit is een psychiatrische stoornis, met als kenmerk angstopwekkende gedachten (obsessies) en dwanghandelingen (compulsies). Een ongewenste gedachte keert steeds terug, vaak met een nare of agressieve inhoud. Dwanghandelingen kunnen er dan voor zorgen de gedachten te bezweren of te onderdrukken.

Er is zorgvuldig onderzoek nodig om vast te stellen of u een angststoornis heeft. In overleg met  de psychiater wordt u behandeld met medicatie of krijgt u een psychologische behandeling die bij u past.