Privacy policy

Inleiding

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar website van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming‘ daaraan stelt.

Hieronder volgt een uitleg welke gegevens het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis gebruikt en wat het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis doet om uw privacy te beschermen. Geadviseerd wordt voor het gebruik van de website van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis hiervan kennis te nemen.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u gebruik maakt van onder andere het stellen van vragen of maken van opmerkingen via onze website, het plaatsen van een sollicitatie of het invullen van het klachtenformulier is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de diensten via de website aangeboden ter beschikking te kunnen stellen en uit te kunnen voeren;
  • om de internetsite te kunnen optimaliseren;
  • om contact met u op te nemen voor de beantwoording van uw vraag of opmerking.

Bewaartermijn

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Klikgedrag

Op de website van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers, bijgehouden. Het gaat hierbij onder meer om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachine. Aan de hand van de opgebouwde anonieme webstatistieken wordt bekeken op welke wijze de geboden informatievoorziening en navigatiestructuur kan worden verbeterd.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website vertelt de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis gebruikt cookies om zijn  internetsite zo efficiënt mogelijk te laten werken. Door middel van cookies wordt meestal wel een  sessievariabele gekoppeld aan het IP-adres van de gebruiker, dit zorgt voor indirecte herkenning (van de computer) van de gebruiker. De informatie die over bezoekers wordt verkregen is echter niet tot de persoon herleidbaar.

Op het werken-bij gedeelte van onze site plaatsen we cookies voor wervingsdoeleinden. Met deze cookies kunnen we bezoekers van vacaturepaginas op Google, Facebook en LinkedIn opnieuw wijzen op onze vacatures.

Als u niet wilt dat de cookies worden gebruikt kunt u uw browser zo instellen dat de cookies geweigerd worden (raadpleeg hiervoor de handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, tenzij:

  • het ziekenhuis dit doet in het kader van een wettelijke verplichting;
  • dit niet onverenigbaar is met het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Sites gelinkt aan websites van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

De website van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis kan links bevatten naar sites die niet door of in opdracht van het ziekenhuis zijn vervaardigd. Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis is niet aansprakelijk voor de inhoud van gelinkte sites en op welke wijze deze sites uw persoonsgegevens behandelen.

Beveiliging

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Wijzigingen

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Check daarom regelmatig dit privacystatement voor het privacybeleid van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

Vragen

Als u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, kunt u contact opnemen met de afdeling Communicatie.