Wachttijden

Afspraken

Per augustus 2021 is de nieuwe, landelijke regeling over de wacht- en toegangstijden in werking getreden. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) brengt hiermee de wachttijden van alle ziekenhuizen en zelfstandige klinieken op één plek bij elkaar. De wachttijden zijn te vinden op www.zorgkaartnederland.nl/wachttijden.

Let op: deze wachttijden zijn vaak een indicatie, gebaseerd op wachttijden in het verleden. Voor de exacte wachttijden voor je behandeling adviseren wij bij de behandelende afdeling vooraf te informeren.

 

Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact met ons opnemen of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan hierin ondersteunen, zodat je mogelijk sneller geholpen kunt worden.

De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken.
Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.