Thema's

Het ETZ houdt zich met diverse thema’s bezig, zoals Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Kwaliteit en Veiligheid, Duurzaamheid, Continu verbeteren en Menslievende Zorg. Deze thema’s dragen bij aan het leveren van buitengewone zorg aan de patiënt.