Organisatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het ETZ heeft als een van de grootste Nederlandse ziekenhuizen een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom vinden wij het belangrijk dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij stellen onszelf continu de vraag hoe we kunnen bijdragen aan een duurzame, gezonde en rechtvaardige omgeving. Maar we kijken niet alleen naar het milieu en energiebesparingen. Ook denken we in duurzame oplossingen op de werkvloer en zorgen we ervoor dat iedereen op een vitale en prettige wijze zijn werkzaamheden kan uitvoeren.
Het ETZ heeft sinds begin 2016 het Zilveren Keurmerk van de Milieuthermometer Zorg.

Milieusparende producten

Het ETZ streeft ernaar om het gebouw, de tuinen en het terrein schoon te maken en te onderhouden met milieusparende producten. Daarom werkt het ETZ op deze gebieden alleen samen met gecertificeerde bedrijven. Ook stellen we in het inkooptraject eisen aan duurzame en rechtvaardige productie van producten die we gebruiken en kijken we naar de verpakkingsmaterialen.

Energiezuinige ketels

Locatie ETZ Waalwijk werd verwarmd en bevochtigd met twee grote stoomketels die continu in bedrijf waren. Omdat er maar twee grote ketels gebruikt werden, waren meterslange leidingen nodig. Die lange leidingen zorgde ervoor dat er veel warmte verloren ging. Dat kon milieubewuster. Daarom zijn in 2017 meerdere kleinere milieuzuinige ketels aangeschaft. We verwachten de komende jaren hiermee een gasbesparing te realiseren van 40 tot 50 procent.

Extra koelmachine

Locatie ETZ Elisabeth heeft er sinds 2017 een kleine koelmachine erbij, die onder andere zorgt voor de verspreiding van koude lucht op de operatiekamers of bij de onderzoekskamers van de afdeling Radiologie. Deze machine gebruikt de koude buitenlucht en verspreidt die vervolgens in het ziekenhuis. Door deze energiezuinige kleine koelmachine kunnen de grotere koelmachines in de winter uit blijven.

ETZ Buiten Gewone Grenzen

Vanuit het ETZ worden activiteiten ondernomen om de zorg in armere gebieden buiten de landgrenzen te ondersteunen, door overbodige goederen en apparatuur een nieuwe bestemming te geven en door kennis over te dragen via uitwisseling van medewerkers in korte stages. Dat gebeurt via de aan het ziekenhuis verbonden stichting ETZ Buiten Gewone Grenzen.

Afvalbarometer

Uit de afvalbarometer van 2017 blijkt dat het ETZ steeds minder afval heeft, wat zorgt voor een aanzienlijk lagere CO²-uitstoot. Die verlaging kun je vergelijken met de groei van 8.126 bomen in één jaar.

CO2 routekaart

Het ETZ heeft – net als elke zorginstelling – een CO2 routekaart om te kunnen voldoen aan de afspraken uit het Nederlandse Klimaatakkoord. In de kaart staat hoe de CO2-uitstoot op eigen terrein in 2030 minimaal 49% lager is dan in 2010.

Ook geeft het een doorkijk naar 2050 wanneer de uitstoot met 95% verminderd moet zijn.
Deze routekaart laat zien hoe het vastgoed van het ETZ verduurzaamt in de tijd en toont de maatregelen die relevant zijn om de CO2-uitstoot te verlagen.

Mobiliteit en vitaliteit

We stimuleren medewerkers om voor het woon-werkverkeer en het vervoer tussen de locaties, zoveel mogelijk gebruik te maken van fiets, e-bike of openbaar vervoer. Dat doen we door het gebruik van de auto te ontmoedigen en alternatieven voor de auto zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Zo probeert  het ETZ fietsen naar het werk voor medewerkers te faciliteren, bijvoorbeeld met een extra reiskostenvergoeding en het fietsplan.

Duurzame voeding

Gezonde en duurzame voeding voor onze patiënten én onze medewerkers is voor ons erg belangrijk. Zo heeft het ETZ een eigen kruidentuin en gebruiken we zoveel mogelijk regionale en seizoensproducten. Ook investeren we in een reductie van waste. We vinden het zonde als gezonde, duurzame en verse producten moeten worden weggegooid. Door onder meer maaltijden goed te portioneren, de patiënt met foto’s een keuze te bieden tussen grote of kleine porties en bij de inkoop rekening daarmee te houden, zorgen we ervoor dat minder voedsel wordt weggegooid.

Green Deal

Bewust energieverbruik en minder verspilling

Het ETZ tekende in november 2017 met een groot aantal andere (zorg)instellingen en negen gemeentes de Green Deal, een overeenkomst over verduurzaming. Met deze deal spannen deelnemers zich in om een kwart minder energie te verbruiken, 20 procent minder voedsel te verspillen en de afvalberg aanzienlijk te verkleinen.

Milieujaarverslag