Thema

Ethiek

In het ETZ is er een Commissie Ethiek. De Commissie Ethiek stimuleert het ethisch reflecteren op buitengewone zorg bij medewerkers van het ETZ. Het samen nadenken over deze zorg bevordert de morele professionaliteit, de onderlinge samenwerking en leidt tot minder morele stress bij medewerkers. De commissie geeft vorm aan het ethiekbeleid in het ETZ. Zij adviseert, bedenkt initiatieven, coacht, verzorgt ethiekscholing en initieert moreel beraad op de afdelingen.

Samenstelling Commissie

De commissie bestaat uit 19 leden en valt direct onder verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van het ETZ. In de Commissie Ethiek van het ETZ zitten artsen, verpleegkundigen, ethici, geestelijk verzorgers, adviseurs, managers, een jurist, psycholoog en andere hulpverleners. De Commissie bepaalt het beleid en adviseert de Raad van Bestuur en andere overlegorganen over ethische vragen.

De Commissie Ethiek vergadert viermaal per jaar als voltallige commissie. De commissie komt ook bijeen wanneer casuïstiek, de situatie in de maatschappij of het ziekenhuis daarom vragen.

Webinar Buiten de lijntjes kleuren

De Comissie Ethiek organiseerde het webinar ‘Buiten de lijntjes kleuren bij gezondheidsverschillen’.

Burgers met een lage sociaaleconomische status krijgen 18 jaar eerder gezondheidsklachten en leven 7 jaar korter. Het is bekend dat armoede, stress en schulden een negatief effect hebben op gezondheid(svaardigheden) en het cognitieve vermogen. Deze doelgroep vraagt een andere aanpak van de zorgprofessional om tot goede zorg te komen. Daarbij kan het helpen om buiten de gebaande paden te denken en ‘buiten de lijntjes’ te kleuren. Op welk moment doe je dat? Hoe pak je die communicatie aan? En wie heb je daarbij nodig? Bevlogen sprekers van diverse (zorg)organisaties uit de regio deelden hun kennis, ervaringen, inzichten en praktische handvatten tijdens het webinar.