Wetenschap

Medisch-wetenschappelijk onderzoek

Medisch-wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke pijler in het ETZ en andere STZ-ziekenhuizen. Wij hechten veel belang aan kennis opdoen en delen over de nieuwste trends in de gezondheidszorg. De nadruk ligt op delen: om onze patiënten buitengewone zorg te bieden op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten, is samenwerking onmisbaar. Daarom heeft ETZ nauwe banden met diverse onderwijsinstellingen en kennisinstituten.

Het wetenschappelijk onderzoek is erop gericht om de patiënt de best passende zorg te bieden. Metingen over de effectiviteit van behandelingen horen hierbij. De resultaten van medisch-wetenschappelijk onderzoek zijn direct toepasbaar op de praktijk. Binnen het ETZ wordt wetenschappelijk onderzoek door artsen, verpleegkundigen en paramedici binnen alle medische specialismen aangemoedigd.

Wetenschapsbureau

Bij het Wetenschapsbureau ETZ kun je terecht met alle vragen rondom wetenschappelijk onderzoek. Wij helpen je met ondersteuning en advies bij het opzetten en uitvoeren van wetenschappelijke studies, het indienen van een onderzoeksvraag en informatie over de uitvoerbaarheid. Ook bieden wij diverse scholingen aan. De Medische Bibliotheek biedt hulp bij literatuuronderzoek.

Contact

Het wetenschapsbureau ETZ is te bereiken via:

Wetenschapsbureau ETZ – locatie ETZ Elisabeth
Postbus 90151
5000 LC Tilburg
(013) 221 25 07
wetenschapsbureau@etz.nl

Medewerkers

  • dr. Marjan van den Brink – Wieringa, wetenschapsadviseur/epidemioloog
  • Henriëtte Cuijpers, MSc, wetenschapsadviseur
  • dr. Laura Gottmer – Welschen, wetenschapscoördinator/epidemioloog
  • Mechelien Ketelaars, stafmedewerker/METC

 

Meer informatie

 Info voor onderzoekers, studenten en sponsoren  Ik ben patiënt en wil meer weten over …
Informatie over onderzoek in het ETZ Wetenschapsbureau