Wetenschap

Onderzoek: opzet en uitvoering

Onderzoekers kunnen via wetenschapsbureau@etz.nl advies krijgen over de volgende onderwerpen:

Monitoring

Om te zorgen dat wetenschappelijk onderzoek van goede kwaliteit is, wordt een onderzoek gecontroleerd door een onafhankelijke monitor. Dit is verplicht voor WMO-plichtig onderzoek, maar kan ook worden gedaan bij niet-WMO-plichtig onderzoek.
Als je meer vragen hebt over het monitoren van een onderzoek, dan kun je contact opnemen met het wetenschapsbureau.

Methodologie en statistiek

Voor vragen of advies over opzet, methodologie en statistiek kun je terecht bij het wetenschapsbureau. Er werken bij het wetenschapsbureau epidemiologen/methodologen en er is ook nauwe samenwerking met een statisticus/methodoloog.

Data Management

Data Management (een module van Research Manager) is een gevalideerd datamanagement systeem. Hierin bouw je de onderzoeksdatabase en kunnen op een makkelijke en veilige manier de studiegegevens ingevoerd worden. Deze onderzoeksdatabase met alle gegevens van de deelnemers kun je vervolgens exporteren naar SPSS (of excel) voor de analyses. Om een account voor Data Management aan te vragen kun je mailen naar: wetenschapsbureau@etz.nl (vermeld hierbij het studienummer en korte titel van Study Manager)

Data uit EPD

Veel gegevens kunnen rechtstreeks uit het EPD gehaald worden. Dit heeft als grote voordeel dat gegevens niet handmatig hoeven worden overgenomen. Neem contact op het met het wetenschapsbureau als je advies wilt of je gegevens rechtstreeks uit het EPD kunt halen.

Medische Bibliotheek

De medische bibliotheek biedt graag hulp bij het vinden van informatie over patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. We ondersteunen je ook graag bij EBP-opdrachten. De digitale collectie is 24/7 bereikbaar, vanaf elke werkplek van het ETZ. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De medewerkers zijn bereikbaar via bibliotheek@etz.nl. De fysieke bibliotheek (Leerhuis locatie ETZ Elisabeth) is open om boeken te lenen. Boeken kunnen geleend worden volgens het reguliere systeem. Volg hiervoor de instructies op de balie.

Subsidies

Subsidiemogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek zijn met name te vinden op de volgende websites:

Openstaande subsidieoproepen – ZonMw

NWO | Financiering vinden

Funding Opportunities | Health~Holland (health-holland.com)

Bij de gezondheidsfondsen per ziektebeeld. Voor een overzicht zie:
GF | Vereniging Samenwerkende Gezondheidsfondsen

Uiteraard zijn er meer mogelijkheden: het wetenschapsbureau kan ondersteuning bieden bij het zoeken naar relevante subsidiemogelijkheden voor en bij het ontwikkelen van een aanvraag inclusief het bijeenbrengen van relevante partners.

Standard Operating Procedures (SOP’s)

SOP’s maken deel uit van het ETZ-kwaliteitshandboek met betrekking tot wetenschappelijk onderzoek. SOP’s beschrijven procedures en werkwijzen rondom opstart en uitvoering van onderzoek. De ETZ SOPS’s zijn gebaseerd op de STZ SOP’s. De ETZ SOP’s zijn te vinden op het intranet. Afwijking van de ETZ SOP’s dient vermeld te worden op de notificatiefile in de Investigator Site File (ISF).