Organisatie

Topklinisch ziekenhuis

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) is een topklinisch ziekenhuis. Dat betekent dat we naast basiszorg ook complexe zorg aanbieden, onderzoek doen en zorgprofessionals opleiden. Topklinische ziekenhuizen zijn gespecialiseerd in één of meerdere zorggebieden. We ontvangen patiënten uit een groter gebied dan kleinere, algemene ziekenhuizen.

Samen sterk

Binnen de vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ) werkt het ETZ samen met 27 andere grote Nederlandse opleidingsziekenhuizen aan hooggespecialiseerde medische zorg. De topklinische ziekenhuizen zijn samen verantwoordelijk voor:

 • opleiding: het opleiden van medisch specialisten, artsen in opleiding, verpleegkundigen en andere zorgverleners
 • topklinische zorg: het aanbieden van hooggespecialiseerde zorg waarbij de patiënt centraal staat
 • wetenschap: met patiënt-gerelateerd wetenschappelijk onderzoek de patiëntenzorg op een hoger plan brengen
 • innovatie in de zorg

Het verzorgen van medisch-specialistische, verpleegkundige en paramedische opleidingen en het doen van toegepast wetenschappelijk onderzoek zijn belangrijke taken van het ETZ. Samen met andere topklinische opleidingsziekenhuizen leveren we daarmee een essentiële bijdrage aan innovatie in de gezondheidszorg.

Voorbeelden van hooggespecialiseerde zorg in het ETZ:

 • bijzondere neurochirurgie
 • gamma-knife radiochirurgie
 • behandeling van aandoeningen van de bloedvaten in en naar het centraal zenuwstelsel
 • complexe wervelkolomchirurgie
 • behandeling van vleesbomen in de baarmoeder
 • behandeling van ingezakte wervels
 • level 1 traumacentrum met 24 uur per dag aanwezigheid traumachirurg en anesthesist
 • patiëntgerichte behandeling van MS
 • behandeling vruchtbaarheidsproblemen vrouwen en mannen
 • geïntegreerde allergologische zorg
 • zorg zwangeren
 • echo-onderzoek van de zenuwen
 • behandeling hersentumoren

Hoge eisen

Alle leden van de STZ moeten voldoen aan strenge toelatingscriteria. Deze criteria worden iedere vijf jaar gecontroleerd met een visitatie. Wil je meer informatie over de topklinische opleidingsziekenhuizen? Ga dan naar de website van het STZ.

Topklinisch Zorgregister

Het ‘STZ Topklinisch Zorgregister’ toetst de kwaliteit van complexe zorgfuncties binnen de STZ-ziekenhuizen aan verschillende inhoudelijke, kwalitatieve criteria. Daaronder zijn: regelmatig contact met patiëntenorganisaties, het uitvoeren van en publiceren over wetenschappelijk onderzoek over het specialisme en het bestaan van opleidingsmogelijkheden binnen de afdeling. Met het STZ Topklinisch Zorgregister wordt inhoud gegeven aan onze status als topklinisch ziekenhuis. Het online register is openbaar toegankelijk en bedoeld voor gebruik door zowel patiënten en geïnteresseerden als door de zogeheten ‘eerstelijnszorg’, zoals huisartsen en artsen bij doorverwijzende ziekenhuizen. Het biedt in één oogopslag de behandelende afdeling(en) binnen de topklinische ziekenhuizen bij complexe aandoeningen.

Het ETZ heeft in totaal dertien erkenningen, voor de volgende functies:

Het register is dynamisch. Dat betekent dat er voortdurend nieuwe aanvragen kunnen worden toegevoegd aan het zorgregister zodat de functies erkend zijn door de beoordelingscommissie.