Hiv-behandelcentrum

Snel naar

Laatste update 11 juni 2024

De GGD of je huisarts heeft je verwezen naar het hiv-behandelcentrum van het ETZ, omdat je seropositief bent getest. Dit betekent dat je bent geïnfecteerd met het hiv-virus. Het ETZ is met meer dan 1200 patiënten het grootste erkende hiv-behandelcentrum buiten de randstad.

Het hiv-behandelteam heeft jarenlange ervaring in de begeleiding en behandeling van patiënten met een hiv-infectie en werkt nauw samen met specialismen als Medische Psychologie, Neurologie, Dermatologie, Gynaecologie en Kindergeneeskunde. Je vindt het hiv-behandelcentrum op de polikliniek Interne Geneeskunde op ETZ Elisabeth (route 25).

 

 • Centrumfunctie

  Sinds 1987 behandelt het ETZ hiv-geïnfecteerde patiënten. In 1990 werd het ETZ officieel een hiv-behandelcentrum. Er zijn in Nederland 24 hiv-behandelcentra.

  Wat houdt de centrumfunctie in?

  • Het hiv-behandelcentrum biedt zorg, behandeling en begeleiding aan hiv-patiënten.
  • Het hiv-behandelcentrum werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek.
  • Er is een nationaal samenwerkingsverband op zowel medisch als verpleegkundig terrein.
  • Het hiv-behandelcentrum biedt scholing, algemene informatie over hiv en patiëntenvoorlichting aan.
  • Andere hulpverleners kunnen het hiv-behandelcentrum benaderen voor advies.

 • Topklinisch expertisecentrum

  Topklinische erkenning

  Voor de behandeling van HIV heeft het ETZ de erkenning van topklinisch expertisecentrum ontvangen van de STZ. Dit betekent dat in het ETZ bijzondere kennis en expertise aanwezig is voor deze patiënten en verwijzers. Verder geeft het aan dat het ETZ 24 uur per dag en zeven dagen per week dezelfde hooggekwalificeerde zorg levert en dat medewerkers voortdurend werken aan verbetering hiervan.

  Beoordelingscriteria voor deze STZ-erkenning zijn onder andere patiëntgerichtheid, deelname aan professioneel netwerk, wetenschap, multidisciplinaire continuïteit van de patiëntenzorg, innovatie. De erkenning als Topklinisch expertisecentrum geeft dus aan dat er wordt gewerkt in een topklinisch klimaat.

 • In het hiv-behandelcentrum

  Elke week houden de internist-infectiologen, verpleegkundig specialist en verpleegkundig consulenten spreekuur. Wij willen dat je je op je gemak voelt. Daarom zie je altijd dezelfde arts of verpleegkundig specialist (het ene halfjaar de arts, het andere half jaar de verpleegkundig specialist) en zoveel mogelijk dezelfde verpleegkundig consulent.

  De verpleegkundig consulent en Verpleegkundig Specialist infectieziekten

  De verpleegkundig consulent en verpleegkundig specialist infectieziekten zijn gespecialiseerd in de zorg en begeleiding van patiënten met een hiv-infectie. De verpleegkundig consulent en verpleegkundig specialist zijn je aanspreekpunt in het ziekenhuis over alles wat te maken heeft met de hiv-infectie. Je kunt samen met je partner, familieleden of vrienden terecht voor:

  • algemene en specifieke informatie over de hiv-infectie
  • informatie en advies over veilig vrijen
  • informatie en uitleg over het gebruik van medicijnen
  • informatie over wetenschappelijk onderzoek
  • verwerking en acceptatie van de ziekte
  • problemen tijdens werk, in relaties of seksualiteit
  • doorverwijzing naar andere hulpverlenende instanties

  Lees meer informatie over de functie van verpleegkundig specialist

 • Wat te doen bij een positieve hiv-test?

  Als je via de huisarts of GGD te horen hebt gekregen dat je hiv-positief bent getest, word je naar ons behandelcentrum doorverwezen. Een van onze verpleegkundig consulenten neemt contact met je op. We maken dan een afspraak voor een intakegesprek.

  Tijdens het intakegesprek krijg je informatie over de hiv-infectie, behandelmogelijkheden, verloop van de ziekte en veilig vrijen. We staan daarbij stil bij je persoonlijke situatie en de impact die de diagnose heeft op je dagelijks leven. Daarnaast vindt bloed- en urineonderzoek plaats en wordt een afspraak gepland bij een van de internist-infectiologen. Bij ernstige medische problemen zorgen we ervoor dat je nog diezelfde dag door een internist-infectioloog wordt gezien.

 • Hiv-behandelteam

  Het hiv-behandelteam bestaat uit drie internist-infectiologen gespecialiseerd in hiv en overige infectieziekten.
  Er werken vier verpleegkundig consulenten infectieziekten en een verpleegkundig specialist.

  Het hiv-behandelteam

   

   

   

   

   

   

   

 • HKZ-gecertificeerd

  Het hiv-behandelcentrum is HKZ-gecertificeerd. Dit betekent dat ons hiv-behandelcentrum voldoet aan kwaliteitsnormen die hiv-patiënten, verpleegkundig consulenten, hiv-behandelaren (internist-infectiologen) en zorgverzekeraars hebben vastgesteld.

  HKZ staat voor Harmonisatiemodel Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het doel is het waarborgen van kwaliteit en het verhogen van de tevredenheid van de patiënt. Dit gebeurt samen met zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders. Een ziekenhuis ontvangt een HKZ-certificaat als de algemene kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg goed op orde en transparant is en de resultaten betrouwbaar zijn. Verschillende belanghebbende partijen, waaronder de Nederlandse Vereniging van hiv-behandelaren (NVHB), hebben het HKZ-keurmerk gekozen tot hét kwaliteitskeurmerk voor hiv-behandelcentra. Voor zorgverzekeraars is HKZ-certificering de norm voor hiv-behandelcentra in Nederland.

 • PREP

  PREP (Pre-exposure profylaxe) is een behandeling met een medicijn om infectie met hiv voor hoog risico contact te voorkomen.
  In het HIV behandelcentrum wordt geen PrEP voorgeschreven.
  Je kunt voor PrEP terecht bij de GGD of bij je huisarts.

Zorgteam

Ziekte en behandeling

Locaties

ETZ Elisabeth

Direct nummer
(013) 221 31 32

Openingstijden
ma t/m vrij 08.30-17.00 uur

Route
25 (polikliniek Interne Geneeskunde)

Pagina delen?