Kindergeneeskunde

Snel naar

Laatste update 23 mei 2024

Logo FamNiemand wil graag naar een ziekenhuis. Voor kinderen en ouders is een bezoek aan het ziekenhuis vaak spannend en ingrijpend. Fam bestaat uit kindvriendelijke afdelingen. Je krijgt met deze afdelingen te maken als jouw kind door de huisarts wordt verwezen voor behandeling door een kinderarts. De kinderarts behandelt kinderen van 0 tot 18 jaar, voor uiteenlopende aandoeningen en problemen die kunnen optreden op de kinderleeftijd.

Het specialisme kindergeneeskunde bestaat uit de Kinderafdeling, de Dagbehandeling Kindergeneeskunde en de Polikliniek Kindergeneeskunde. De Kinderafdeling en de Dagbehandeling Kindergeneeskunde zijn gevestigd op locatie ETZ Elisabeth. De Polikliniek Kindergeneeskunde bevindt zich op locaties ETZ Elisabeth, ETZ TweeSteden en ETZ Waalwijk.

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunnen inmiddels aangevraagd worden via MijnETZ en ook telefonisch via het secretariaat op de kinderpoli.

Meer informatie

Voor meer informatie, ga naar de website van Fam: www.fam.nl.

 • Informatie en toestemming

  Samen met jou dragen de verpleegkundigen en artsen de zorg en verantwoording voor je kind. Je wordt zo volledig mogelijk en zo snel mogelijk geïnformeerd over de situatie van jouw kind. Dit is ook een voorwaarde om te kunnen instemmen met de behandeling. Eveneens een eis vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

  Vanaf een bepaalde leeftijd heeft jouw kind vanuit de WGBO ook recht op inspraak in wat er met hem/ haar gaat gebeuren.

  • Kinderen tot 12 jaar: Mogen niet voor zichzelf beslissen. Dat doen hun ouders of voogd. Aan jonge kinderen moet wel op een begrijpelijke manier worden verteld wat er met hen gaat gebeuren.
  • Kinderen van 12 tot 16 jaar:  Zijn over het algemeen goed in staat hun situatie te overzien en een eigen mening te hebben. Voor de behandeling is daarom toestemming nodig van de ouders én het kind. Als zij het niet met elkaar een zijn, zullen wij in principe doen wat het kind vraagt.
  • Kinderen vanaf 16 jaar: Worden gelijk gesteld met volwassenen. Ze mogen dus voor zichzelf beslissen. Toestemming van de ouders is niet nodig. De ouders krijgen ook geen informatie meer over het kind, als deze daar geen toestemming voor geeft.

  Voor meer informatie kun je altijd terecht bij één van de verpleegkundigen. Tevens zijn hierover op de afdeling diverse folders aanwezig.

  Je kunt zelf voor jouw kind blijven zorgen, wij ondersteunen waar nodig. Het kan zo zijn dat wij, vanuit onze professionele deskundigheid, een gedeelte van de zorg moeten overnemen. Dit gebeurt altijd in overleg en in samenwerking met jou. We gaan uit van de dingen die jouw kind nog kan doen zoals thuis en niet van de dingen die je kind niet meer kan. Om deze manier proberen we zo veel mogelijk het leefpatroon van thuis te handhaven.

  Tijdens de duur van de behandeling wordt jouw toestemming niet steeds gevraagd, maar wordt uitgegaan van toestemming tenzij je duidelijk anders aangeeft. In acute situaties mogen/moeten wij handelen. Uiteraard mag je altijd het medisch en verpleegkundig dossier in zien.

  Tenminste één keer per week spreekt een verpleegkundige in het ‘zorggesprek’ met de ouders de zorg voor het kind door. Ook is het mogelijk om wanneer je dat wilt de behandeld kinderarts te spreken over de gezondheidstoestand van je kind. De verpleging maakt hiervoor graag een afspraak.

 • Geef je mening

  Naast het betrekken van de ouders en kinderen bij de zorg kunnen ziekenhuizen nog meer doen om het verblijf en de behandeling aangenamer te maken. Kind en Ziekenhuis noemt dat kindgerichte zorg.

  Wat vinden ouders, kinderen en jongeren het meest belangrijk in het ETZ? Daarop kun je een antwoord geven in de unieke vragenlijst op de website van Kind en Ziekenhuis. En daarmee maak ook jij ziekenhuizen kindgerichter.

  Natuurlijk proberen wij het verblijf van jou en je kind hier zo aangenaam mogelijk te houden. Soms lopen zaken echter anders dan je gewenst had. Wij stellen het op prijs als je daar met een verpleegkundige of behandelend arts over wilt praten. Indien nodig is er de mogelijkheid tot en gesprek met een leidinggevende van de afdeling.

Zorgteam

Ziekte en behandeling

Locaties

ETZ Elisabeth

Direct nummer
(013) 221 08 00

Route
80 (Fam)

ETZ TweeSteden

Direct nummer
(013) 221 08 00

Route
Poligebouw, Wachtruimte 2

ETZ Waalwijk

Direct nummer
(013) 221 08 00

Route
Nummer 27

Pagina delen?