Kinderfysiotherapie

Snel naar

Laatste update 24 april 2024

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot zestien jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of problemen met bewegingsvaardigheden. Jouw kind heeft bijvoorbeeld moeite om mee te komen met de gymlessen. Als je kind lichamelijk onhandig is, wordt hij of zij bij sport en spel vaak buitengesloten. Dat is vervelend. De kinderfysiotherapeut werkt samen met kinderen, ouders en leerkrachten om het kind weer beter te laten functioneren. Daardoor kan jouw kind bijvoorbeeld op school weer meespelen en gaat het sporten beter.

Behandeling

Kinderfysiotherapie bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leert je kind motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij de belevingswereld en verwachtingen van het kind. Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut jou zodat jij je kind kan steunen bij het aanleren van nieuwe vaardigheden. Soms geeft de kinderfysiotherapeut je advies over een goede lichaamshouding van je kind. De fysiotherapeut houdt altijd rekening met de lichamelijke beperkingen van het kind.

Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moet je kind veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, thuis en op school. Daarbij spelen de ouders ook een rol. Veel klachten en zorgen over de bewegingsproblemen van je kind kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom regelmatig contact met de huisarts, kinderarts en andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog.