Kinderneurologie

Snel naar

Laatste update 26 juni 2024

Je kind kan door je huisarts, specialist of consultatiebureauarts naar de kinderneuroloog worden verwezen. De redenen om door te verwijzen zijn uiteenlopend. De kinderneuroloog heeft expertise op het gebied van alle neurologische aandoeningen op de kinderleeftijd tot 18 jaar. Deze heeft een speciale opleiding gevolgd die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Kinderneurologie (NVKN).

Voorbeelden van de aandoeningen die een kinderneuroloog behandelt:

 • problemen met de motorische ontwikkeling
 • problemen met de taal-spraakontwikkeling
 • leerproblemen, ontwikkeling die achter blijft
 • hoofdpijn, migraine, epilepsie, aanvallen verdacht voor epilepsie
 • problemen met bewegen, tics, trillen
 • spierziekten, MS
 • ontstekingsachtige aandoeningen van de hersenen of het ruggenmerg
 • klachten na een hersenschudding, klachten na hersenletsel ( NAH)
 • aangeboren afwijkingen van de hersenen of het zenuwstelsel
 • hersenbeschadiging na vroeggeboorte, zuurstofgebrek, herseninfarcten, hersenbloedingen of verhoogde hersendruk
 • Gang van zaken

  Het spreekuur met kinderneuroloog mw. dr. J.M.F. Niermeijer of mw. dr. V. Van Bavel vindt plaats op de polikliniek Neurologie of op de polikliniek Kindergeneeskunde van het ETZ op locatie Elisabeth.

  Ook is er een spreekuur met de verpleegkundig specialist mw. N. Damen voor kinderen met hoofdpijn of epilepsie.

  Tijdens het spreekuur gaan we dieper in op de beschrijving van de verschijnselen of klachten van je kind. Hierbij zijn we ook geïnteresseerd in gegevens over de ontwikkeling van je kind het verloop van de zwangerschap en de bevalling. Daarom is het handig om het groeiboekje van het consultatiebureau mee te nemen, zeker als je kind nog jong is.

  Vervolgens vindt neurologisch onderzoek plaats. Bij het neurologisch onderzoek wordt gekeken naar de functies van het gezicht, ogen, armen en benen.

  Bijzondere spreekuren

  • Spreekuren met de verpleegkundig specialist samen:
   • Kinderhoofdpijnspreekuur
   • Kinderepilepsie spreekuur
  • Gezamenlijk spreekuur met de kinderrevalidatieartsen van Libra Revalidatie Leijpark
  • Neurofibromatose spreekuur samen met de kinderarts en de oogarts
  • Multidisciplinair spreekuur voor kinderen met meervoudig complexe aandoeningen met de kinderrevalidatie arts, kinderarts en de orthopeed

 • Wat neem je mee

  • Boekje consultatiebureau met de groeigegevens
  • Medicatielijst
  • Eventuele verslagen van psychologisch onderzoek
  • Eventuele verslagen van onderzoek van de fysiotherapeut
  • Eventuele verslagen van eerdere onderzoeken door andere specialisten, voor zover die in uw bezit zijn

Zorgteam

Locaties

ETZ Elisabeth

Direct nummer
(013) 221 01 40

Openingstijden
Telefonisch ma t/m vr 9.00-11.30 en 13.30-16.00 uur

Route
Route 42 (Neurocentrum)

 

ETZ TweeSteden

Direct nummer
(013) 221 01 40

Openingstijden
Telefonisch ma t/m vr 9.00-11.30 en 13.30-16.00 uur

Route
Poligebouw, Wachtruimte 5

Pagina delen?