Hoofdpijn en psychologie

Snel naar

Laatste update 02 mei 2024

Wanneer hoofdpijnklachten jouw leven beïnvloeden, kun je door de huisarts doorverwezen worden naar de Hoofdpijnpoli op de afdeling Neurologie. Op de hoofdpijnpoli krijg je een gecombineerde afspraak met een neuroloog, een verpleegkundig specialist en een medisch psycholoog. Zij bekijken gezamenlijk wat mogelijke oorzaken zijn van de hoofdpijn en/of de hoofdpijnklachten in stand houdt.

Soms volgt een advies voor behandeling op de afdeling Medische Psychologie, gericht op het leren omgaan en accepteren van chronische hoofdpijnklachten. Het aanleren van ontspanningsoefeningen of biofeedbacktraining kan hiervan onderdeel uitmaken.

Het doel van biofeedback is dat je jouw lichaamssignalen leert herkennen en bewust beïnvloeden door bijvoorbeeld te ontspannen of door rustig ademhalen. Hierbij worden lichaamssignalen zoals spierspanning gemeten en zichtbaar gemaakt op een computerscherm. Deze meting is pijnloos.

Zorgteam