E.A.M. Trommelen-Verharen
Verpleegkundig specialist

Snel naar

Over mij

Ik werk op de poli Neurologie als teamlid van het MS centrum MiddenBrabant en het Hoofdpijncentrum ETZ.
Ik ben verantwoordelijk voor de medische en verpleegkundige zorg aan mensen met multipele sclerose en hoofdpijn.

Door de continuïteit die ik als Verpleegkundig Specialist bied probeer ik een vast aanspreekpunt te zijn voor patiënten, specialisten, poli-assistenten en andere disciplines.
Een van mijn speerpunten is de samenwerking met interne en externe zorgverleners om de kwaliteit van zorg voor de individuele patiënt te verbeteren.

Ik ben projectlid van het MS netwerk MiddenBrabant (MENT, Libra Tilburg en ETZ)
Ook houd ik mij bezig met innovatie, kwaliteit en veiligheid en deskundigheidsbevordering.
Ik ben SIRE (Systematische Incident Reconstructie & Evaluatie) onderzoeker in het ETZ.

Ik werk vanaf 2010 volledig op de poli Neurologie. Voorheen heb ik een paar jaar op de poli en op de afdeling Neurologie gewerkt.

Ik werk al vanaf 1988 op de afdeling neurologie TweeSteden (toen nog Maria) ziekenhuis.

BIG-registratie: 79005608130

Aandachtsgebieden

 • multiple sclerose (MS)
 • hoofdpijn
 • Multidisciplinaire samenwerking , intern en extern.

 

 • Wat is een verpleegkundig specialist?

  De verpleegkundig specialist

  De verpleegkundig specialist heeft de opleiding tot Master Advanced Nurse Practitioner afgerond en is opgenomen in het verpleegkundig specialisten register (VSR).

  In haar/zijn functie houdt zij/hij zich bezig met het zelfstandig onderzoeken, diagnosticeren, behandelen en begeleiden van een specifieke categorie (poli)klinische patiënten binnen het medisch specialisme waar de verpleegkundig specialist (VS)  werkzaam is. Het zelfstandig coördineren van het zorg-/ behandelproces, het aangaan van een behandelrelatie met de patiënt, het initiëren en verrichten van (medisch) technische handelingen. De VS zorgt, als regievoerend behandelaar, voor continuïteit in het zorgproces rond de individuele patiënt. Draagt bij aan kwaliteitsbeleid, deskundigheidsbevordering en ontwikkelt multidisciplinaire behandel- en zorgprotocollen. Daarnaast is er sprake van het initiëren, participeren en uitvoeren van toegepast empirisch wetenschappelijk verpleegkundige/medische onderzoeken en/of multicenter trials.

  De VS is werkzaam binnen het deelgebied van de geneeskunde en het daaraan gekoppelde verpleegkundig domein. De VS heeft de beroepsverantwoordelijke bevoegdheid zelfstandig beslissingen te nemen omtrent de medische en verpleegkundige diagnoses, indicatiestelling, de behandeling en het indiceren en uitvoeren van voorbehouden handelingen. De VS werkt op basis van landelijke en internationale richtlijnen en de daarvan afgeleide protocollen en standaarden van de medisch en verpleegkundig wetenschappelijke verenigingen en kan hier beredeneerd van afwijken. Ontvangt hiërarchisch leiding van het organisatorisch hoofd van de afdeling waar de werkzaamheden worden verricht en ontvangt functioneel leiding van de betrokken medisch manager. Geeft functionele aanwijzingen aan (para)medisch-, verplegend- en verzorgend personeel.

Studie & opleiding

 • 2010-2012   Master Advanced Nurse Practitioner, HAN University of Applied Sciences Nijmegen
 • 2012             Internationaal Certified MS nurse
 • 2009             HBO-V erkenning
 • 1984-1988  In-service opleiding Verpleegkunde Mariaziekenhuis Tilburg

Lidmaatschap

 • V&VN afdeling Verpleegkundig Specialisten
 • Projectlid MS netwerk MiddenBrabant (samenwerking MENT, Libra Tilburg en ETZ)
 • Bestuurslid Masters (PA en VS) MS
 • Lid Nederlandse hoofdpijncentra (VNHC)
 • Lid Nederlandse opleidingscommissie MS zorgverlener
 • Lid CMSC (consortium MS Centers)

Ziekte en behandeling