MS Centrum

Snel naar

Laatste update 17 juni 2024

Twee keer per jaar organiseert het ETZ een informatieavond over Multiple Sclerose voor patiënten en naasten.

Als bij jou de diagnose multiple sclerose (MS) is gesteld of als er een vermoeden is dat je MS hebt, dan kun je door jouw huisarts of neuroloog worden doorverwezen naar het MS Centrum van het ETZ. MS is een complexe ziekte, waarbij je met verschillende zorgprofessionals te maken krijgt. In het MS Centrum kun je daarom terecht voor diagnose, behandeling en begeleiding. We werken samen met een groot team van professionals aan de beste zorg voor jou. Het MS Centrum is gevestigd op locaties  ETZ TweeSteden en ETZ Elisabeth.

Gang van zaken

Tijdens het spreekuur bespreekt de neuroloog met jou de diagnose en het behandeltraject. In het vervolg van het behandeltraject kom je afwisselend bij de neuroloog en physician assistant (PA) of verpleegkundig specialist (VS). Het MS spreekuur is het meest frequent op locatie TweeSteden, maar is ook nog mogelijk op locatie Elisabeth.

Omdat de klachten bij MS heel divers kunnen zijn, hebben we de kennis van andere specialisten nodig om de MS-zorg op individueel niveau te optimaliseren. Daarom hebben we één keer per 2 weken een multidisciplinair overleg. Bij dit overleg zijn aangesloten: de revalidatie-arts, medisch psycholoog, psychiater, verpleegkundig specialist urologie, verpleegkundig specialist neurologie, physician assistant neurologie en neurologen. Verder zijn er korte lijntjes met andere specialisten indien nodig, zoals: oogarts, dermatoloog, internist of een gynaecoloog van het Centrum Voortplantingsgeneeskunde.

We proberen twee keer per jaar een informatie-avond te organiseren met uiteenlopende onderwerpen over MS.

 • Wetenschappelijk onderzoek

  Het MS Centrum is actief betrokken bij verschillende wetenschappelijke onderzoeken over de ziekte multiple sclerose. Deze onderzoeken zijn zeer uiteenlopend. Ze variëren van onderzoeken naar nieuwe medicijnen tot onderzoeken naar vermoeidheid en patiënttevredenheid.

 • MS netwerk Midden-Brabant

  Omdat de zorg voor MS verder reikt dan het ziekenhuis, hebben we MS netwerk Midden-Brabant opgebouwd, samen met Libra en MENT (Multidisciplinair eerstelijns neurorevalidatie Tilburg, onder andere fysiotherapie, ergotherapie, psycholoog).

  Doel hiervan is om de lijntjes tussen de verschillende zorgprofessionnals kort te houden en de kwaliteit van MS zorg te garanderen in alle drie de werkvelden: revalidatie, eerstelijnszorg en ziekenhuiszorg.

 • Topklinisch expertisecentrum

  Voor de behandeling van Multiple Sclerose heeft het ETZ de erkenning van topklinisch expertisecentrum ontvangen van de STZ. Dit betekent dat in het ETZ bijzondere kennis en expertise aanwezig is voor deze patiënten en verwijzers. Verder geeft het aan dat het ETZ 24 uur per dag en zeven dagen per week dezelfde hooggekwalificeerde zorg levert en dat medewerkers voortdurend werken aan verbetering hiervan.

  Beoordelingscriteria voor deze STZ-erkenning zijn onder andere patiëntgerichtheid, deelname aan professioneel netwerk, wetenschap, multidisciplinaire continuïteit van de patiëntenzorg, innovatie. De erkenning als Topklinisch expertisecentrum geeft dus aan dat er wordt gewerkt in een topklinisch klimaat.

Afdelingen

Zorgteam

Voorbereiden op

Locaties

ETZ Elisabeth

Direct nummer
(013) 221 01 40

Route
42 (Neurocentrum)

ETZ TweeSteden

Direct nummer
(013) 221 01 40

Route
Poligebouw, Wachtruimte 5

Pagina delen?