C.J.M. Smeets
Kinderarts

Snel naar

Over mij

Als kinderarts ben ik vanaf 2003 werkzaam in Tilburg. De sociale pediatrie (kindergeneeskunde) heeft mijn speciale aandacht. Het ADHD centrum van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis), eetproblematiek en het signaleren van kindermishandeling zijn aandachtsvelden waarin ik met veel plezier werkzaam ben.

Binnen deze problematiek ben ik multidisciplinair werkzaam, wat ik als een grote meerwaarde ervaar. Gezamenlijk zijn we in staat om nóg kwalitatief betere zorg te leveren. Het opleiden van arts- en coassistenten maar ook het management zijn twee onderdelen die het vak nog meer verrijken.

BIG-registratie: 29048032001

Aandachtsgebieden

  • Sociale pediatrie
  • ADHD

Spreekuren 

  • ADHD centrum ETZ in samenwerking met collega-kinderartsen, verpleegkundig specialist ADHD, ADHD-verpleegkundigen en sociaal pedagogische hulp (SPH)
  • ADHD samenwerkingsverband Tilburg in samenwerking met huisartsen, Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en GGzBreburg
  • Eetteam ETZ samen met diëtiste, kinder- en jeugdpsychiatrieteam ETZ, SPH en kinderverpleegkundigen.
  • Werkgroep signalering kindermishandeling: groot multidisciplinair overleg met aandachtsfunctionaris kindermishandeling ETZ en diverse intra- en extramurale partners (o.a. Veilig Thuis en JGZ).

Studie & opleiding

Mijn geneeskunde studie heb ik in Maastricht gevolgd. Aansluitend heb ik mijn kindergeneeskunde opleiding in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem en in het Radboud UMCN gedaan.

Specialismen