Kindercardiologie

Snel naar

Laatste update 24 april 2024

Wanneer je kind hartproblemen heeft, kan hij of zij terecht bij de kindercardioloog. Tijdens het kindercardiologisch spreekuur behandelen we meerdere soorten aandoeningen aan het hart. Ook volgt de kindercardioloog je kind wanneer hij of zij bekend is met een aangeboren hartafwijking of aandoening.

De kindercardioloog screent jouw kind ook wanneer hij of zij kans heeft op een erfelijke hartaandoening met risico op acute hartdood. Hiervoor is wel een doorverwijzing van een klinisch geneticus of cardiogeneticus nodig.

Samenwerking

De kindercardioloog in het ETZ werkt nauw samen met het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Hierdoor kunnen jonge patiënten uit de regio in veel gevallen terecht in het ETZ en blijven ze in hun eigen omgeving. We kijken altijd wel of jouw kind in het ETZ op de juiste plek is. Het belang van jouw kind wordt namelijk altijd centraal gesteld en dat betekent soms dat we je kind doorverwijzen naar een academisch hartcentrum.

Spreekuur

Een verwijzing voor het kindercardiologisch spreekuur verloopt via de algemene kinderarts. Na verwijzing word je binnen 48 uur gebeld om een afspraak in te plannen. Spoedsituaties kunnen telefonisch worden overlegd met de dienstdoende kinderarts.

Zorgteam

Pagina delen?