Sociaal pedagogische hulppolikliniek (SPH-polikliniek)

Snel naar

Laatste update 23 mei 2024

In het ETZ staan sociaal pedagogische hulpverleners voor je klaar. De sociaal pedagogisch hulpverlener (SPH) begeleidt jou en je kind wanneer sprake is van psychosociale problemen zoals slaap-, eet- en zindelijkheidsproblemen. Ook wanneer jouw kind gedragsproblemen, ADHD, diabetes of angsten heeft, helpt de SPH’er je hierbij.

Gang van zaken

De kinderarts verwijst jullie naar de SPH-polikliniek. De SPH’er bekijkt vervolgens welke problemen spelen en start – indien nodig – een begeleidingstraject. Afhankelijk van de problematiek en leeftijd van jouw kind is de afspraak alleen met jouw kind, alleen met jou (als ouder/ verzorger) of gezamenlijk. De duur en frequentie van het traject is ook afhankelijk van het probleem.

Methodes

De SPH’er werkt met verschillende methodes. Meestal krijgt jouw kind een werkboek waarin hij of zij samen met de hulpverlener opdrachten maakt. Deze opdrachten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van je kind. Als ouder(s) krijg je ook ondersteuning bij pedagogische vragen.

Afdelingen

Locaties

ETZ Elisabeth

In het ETZ staan sociaal pedagogische hulpverleners voor je klaar. De sociaal pedagogisch hulpverlener (SPH) begeleidt jou en je kind wanneer sprake is van psychosociale problemen zoals slaap-, eet- en zindelijkheidsproblemen. Ook wanneer jouw kind gedragsproblemen, ADHD, diabetes of angsten heeft, helpt de SPH’er je hierbij.

Gang van zaken

De kinderarts verwijst jullie naar de SPH-polikliniek. De SPH’er bekijkt vervolgens welke problemen spelen en start – indien nodig – een begeleidingstraject. Afhankelijk van de problematiek en leeftijd van jouw kind is de afspraak alleen met jouw kind, alleen met jou (als ouder/ verzorger) of gezamenlijk. De duur en frequentie van het traject is ook afhankelijk van het probleem.

Methodes

De SPH’er werkt met verschillende methodes. Meestal krijgt jouw kind een werkboek waarin hij of zij samen met de hulpverlener opdrachten maakt. Deze opdrachten sluiten aan bij het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van je kind. Als ouder(s) krijg je ook ondersteuning bij pedagogische vragen.

Pagina delen?