Wie kom je tegen?

De verpleegkundig specialist

In Nederland is de Verpleegkundig Specialist (VS) een vrij nieuwe beroepsgroep. Verpleegkundig Specialisten zijn oorspronkelijk hbo-opgeleide BIG-geregistreerde verpleegkundigen (Bachelor of Nursing) die ook een tweejarige, en soms driejarige, NVAO-geaccrediteerde masterstudie, de Master Advanced Nursing Practice (M ANP) hebben voltooid. Na afronding van deze studie, wordt sinds 1 januari 2014 de graad Master of Science verleend. Voorheen was dit de graad Master Advanced Nursing Practice.

Tijdens de studie, werkt de Verpleegkundige in opleiding tot Specialist (VioS) in een specifiek werkveld in de gezondheidszorg, het eigen specialisme.

Registratie

Na afronding van de masterstudie wordt de MANP/MSc geregistreerd in het Register Specialismen Verpleegkunde en het BIG-register, op grond van het specialisme waarin de opleiding is voltooid. Na registratie mag hij/zij zich Verpleegkundig Specialist noemen. Een registratie is geldig voor vijf jaar. Via scholing en werkervaring moet de Verpleegkundig Specialist aantonen dat hij/zij blijft beschikken over voldoende actuele kennis. Als aan de wettelijke eisen wordt voldaan, kan de Verpleegkundig Specialist zich na vijf jaar herregistreren.

Er zijn twee verschillende specialismen:

  • Verpleegkundig Specialist Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
  • Verpleegkundig Specialist Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

In het ETZ is vooral de VS AGZ werkzaam.

In het BIG-register zie je of iemand geregistreerd is als Verpleegkundig Specialist.

Meer informatie over registratie en herregistratie als Verpleegkundig Specialist vind je op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register.

Titel

Niet iedereen mag zich Verpleegkundig Specialist noemen. Alleen diegenen met een Master Advanced Nursing Practice of een Master of Science, die ook zijn geregistreerd in het BIG-register als Verpleegkundig Specialist, mogen zich zo noemen. Misbruik van deze beschermde beroepstitel is strafbaar.

Functie

De Verpleegkundig Specialist heeft veelal jarenlange ervaring als (Bachelor) verpleegkundige in de directe zorg voor patiënten/cliënten. Hij/zij weet wat de mogelijkheden zijn voor de verzorging/behandeling van lichamelijke/geestelijke klachten, de verpleegkundige bril.

De Verpleegkundig Specialist heeft geleerd om ook met een medische bril op naar lichamelijke/geestelijke klachten te kijken, en is wettelijk bevoegd om een behandeling te starten, bijvoorbeeld met medicijnen.

Tijdens de MANP-studie heeft de Verpleegkundig Specialist ook geleerd om beide brillen afwisselend op te zetten, of beide tegelijk, om zo te zorgen voor goede verpleegkundige en goede medische zorg.

Uiteraard overlegt de Verpleegkundig Specialist zo nodig met andere disciplines in het behandelteam, om veilige zorg te garanderen bij complexe problemen.

Verschil Verpleegkundig Specialist en gespecialiseerd verpleegkundige

Naast Verpleegkundig Specialisten bestaan er ook gespecialiseerd verpleegkundigen. Dit zijn verpleegkundigen die zich door middel van een, meestal door het College Ziekenhuis Opleidingen (CZO) geaccrediteerde, vervolgopleiding verder hebben gespecialiseerd in een bepaald werkveld. Verpleegkundig Specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen zijn verschillende beroepen, maar sommige Verpleegkundig Specialisten zijn ook gespecialiseerd verpleegkundige.

Meer informatie?

Als je meer informatie wilt over de functie en de bevoegdheden van de Verpleegkundig Specialist, bekijk  dan de diverse informatiematerialen op de site van de beroepsvereniging voor Verpleegkundig Specialisten V&VN VS: