Wie kom je tegen?

In het ETZ maken medewerkers het verschil. Een deel van de medewerkers doet dit op een voor jou zichtbare manier door het verlenen van uitstekende zorg. Een ander deel van hen draagt op indirecte wijze bij aan de kwaliteit, door ondersteunende diensten te verlenen. Alle medewerkers samen bepalen de kwaliteit van het ETZ en de beste zorg voor jou.

 • Medisch specialist

  De medisch specialist is zeer deskundig in een onderdeel van de geneeskunde. Bijvoorbeeld: een dermatoloog is gespecialiseerd in huidaandoeningen en een oncoloog in alles wat met kanker te maken heeft.

  De medisch specialist houdt spreekuur, loopt visite en doet medische handelingen zoals het stellen van diagnoses, het voorschrijven van geneesmiddelen en het uitvoeren van medische ingrepen. Ook leiden medisch specialisten artsen op die in opleiding zijn tot specialist, AIOS (arts in opleiding tot specialist) genoemd.

 • Hoofdbehandelaar

  Wanneer je bent opgenomen, is de medisch specialist jouw hoofdbehandelaar. Dat wil zeggen dat hij eindverantwoordelijk is voor je medische behandeling. Hij heeft het overzicht over jouw behandeling en weet wat er allemaal bij komt kijken. In de praktijk is de hoofdbehandelaar vaak niet degene die jou dagelijks behandelt. Dat zijn bijvoorbeeld de zaalarts, physician assistant of verpleegkundig specialist.

 • Physician Assistant

  De physician assistant (PA) werkt samen met de medisch specialist. De PA is zelf geen arts, maar een zorgprofessional die taken overneemt van de medisch specialist. Bijvoorbeeld het intakegesprek, lichamelijk onderzoek en de diagnose en behandeling van veelvoorkomende ziekten. Hij informeert de medisch specialist hierover. Physician assistants kunnen ook medische ingrepen doen of als zaalarts werken.

  Lees meer op de pagina ‘Physician Assistant

 • Arts-assistent (AIOS)

  Iedere patiënt kan in het ziekenhuis te maken krijgen met een arts-assistent. Dit is een afgestudeerde basisarts is in opleiding tot medisch specialist, ook wel AIOS genoemd. Een arts-assistent helpt patiënten zelfstandig en krijgt daarin begeleiding van een medisch specialist.

  Patiënten kunnen tijdens hun onderzoek, behandeling of ingreep te maken krijgen met arts-assistenten. Zeker in een ziekenhuis als ETZ kan dit het geval zijn, omdat het ETZ een opleidingsziekenhuis is.

  Arts-assistenten houden spreekuur op de polikliniek en lopen dagelijks visite op de verpleegafdeling. Dit doen ze meestal samen met een medisch specialist. Op de verpleegafdeling is een arts-assistent verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Voor medische vragen kunnen patiënten ook terecht bij de arts-assistent.

  Op de operatieafdeling assisteren of opereren arts-assistenten samen met de medisch specialist. Sommige arts-assistenten werken volledig zelfstandig. Dit gebeurt wanneer de arts-assistent de opleiding tot medisch specialist bijna afgerond heeft. Een medisch specialist blijft altijd de eindverantwoordelijke voor jouw zorg.

 • Arts niet in opleiding tot specialist (ANIOS)

  Gediplomeerde basisartsen die nog niet in opleiding zijn tot medisch specialist, noemen we ANIOS. Deze artsen werken ook onder verantwoordelijkheid van een medisch specialist. Jouw zaalarts is meestal een AIOS of ANIOS. De zaalarts is dagelijks op de afdeling aanwezig (behalve in het weekend) en komt bij jou langs tijdens de artsenvisite.

 • Coassistent

  Een coassistent is een student geneeskunde. Voor de opleiding tot basisarts is het belangrijk dat de student veel ervaring in de praktijk opdoet. Een coassistent leert onder meer om een lichamelijk onderzoek uit te voeren en een behandelplan te maken. Uiteraard gebeurt dit in nauwe afstemming met een arts.

  De medisch specialist is altijd eindverantwoordelijk. Wil je als patiënt liever geen direct contact met de coassistent? Dan mag je dat altijd zeggen. Wij respecteren dit en noteren het in jouw medisch dossier, zodat we hier rekening mee kunnen houden.

 • Verpleegkundige

  De verpleegkundige geeft basiszorg aan de patiënt. Denk aan persoonlijke verzorging als wassen,
  aankleden en verschonen, maar ook wondverzorging, observatie, rapportage en gespecialiseerde
  zorg. De verpleegkundige is voor jou als patiënt aanspreekpunt tijdens je opname. Ook is de verpleegkundige contactpersoon voor je familie en andere naasten.

 • Verpleegkundig specialist

  Er zijn verpleegkundigen die specifiek geschoold zijn in het geven van specialistische zorg voor bijvoorbeeld de Intensive Care, de Spoedeisende Hulp of voor kinderen. Maar er zijn ook verpleegkundigen die zich specialiseren in een bepaalde aandoening, zoals suikerziekte of ernstig overgewicht.

  Lees meer op de pagina ‘Verpleegkundig specialist

 • Transferverpleegkundige

  De transferverpleegkundige bekijkt welke hulp jij thuis nodig hebt. Zij zorgt dat je thuiszorg en hulpmiddelen krijgt. Ook regelt zij bijvoorbeeld een tijdelijk verblijf in een verpleeghuis.

 • Paramedici

  Binnen de Paramedische Zorg van het ETZ werken paramedici. Een paramedicus is iemand die voor zijn beroep medische behandelingen doet, maar geen arts of tandarts is. Bijvoorbeeld een ergotherapeut, diëtist, fysiotherapeut of logopedist. Zij zien patiënten die onder behandeling zijn bij een medisch specialist. Bij een opname komt de paramedicus soms ook naar de patiënt toe. Hij of zij kijkt altijd naar hoe we de patiënt het beste kunnen helpen.

 • Gastteam

  Bij het ETZ gaan we voor buitengewone zorg. En buitengewoon betekent ook aandacht voor jou als patiënt. In nauwe samenwerking met de verpleegkundigen bieden onze gastteammedewerkers je een zo compleet mogelijke zorg wanneer je bent opgenomen. Jij bent hierbij het uitgangspunt. Tijdens jouw verblijf ondersteunen medewerkers van het Gastteam je bij:

  • eten en drinken
  • assisteren van verpleegkundigen bij je verzorging (basiszorg)
  • huishoudelijke werkzaamheden op je kamer
  • regelen van vervoer
  • op peil houden van voorraden

  Maar ook met vragen of voor een persoonlijk praatje kun je bij de gastteammedewerker terecht. Als zij een vraag niet kunnen beantwoorden, verwijzen zij je door naar de juiste persoon. Kortom, het Gastteam is méér dan een helpende hand. Iedere gastteammedewerker is in het bezit van een diploma Helpende Zorg en Welzijn, niveau 2. Ook nemen zij deel aan de verplichte bij- en nascholingen, zodat zij altijd op de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

  Het Gastteam werkt op alle verpleegafdelingen, de Intensive Care, de dagbehandeling en de Spoedeisende Hulp van ETZ TweeSteden. De gastteammedewerkers zijn goed te herkennen aan hun groene uniform.

 • Vrijwilligers

  De vrijwilligers bieden bij ETZ aanvullende zorg. Zij bieden een opvang, begeleiding en extra service aan patiënten en hun familie. Met hun uiteenlopende werkzaamheden leveren zij een waardevolle bijdrage aan het goed functioneren van het ziekenhuis. Een impressie van hun enthousiaste bijdrage:

  • soms een kopje koffie, soms een troostende arm om de schouder
  • het spelen van een spelletje met de patiënt
  • het helpen bij de juiste route, vervoers- of hulpmiddelen
  • ’s ochtends een krant brengen

  Lees meer over onze vrijwilligers.

 • Facilitair medewerkers

  Het ziekenhuis kent natuurlijk ook niet-zorg functies. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • schoonmakers
  • beveiligingsmedewerkers
  • koks
  • portiers
  • elektrotechnici
  • magazijnmedewerkers

  Ook die medewerkers zul je geregeld tegenkomen als je op bezoek komt bij een familielid, een afspraak hebt op de polikliniek of opgenomen bent op de verpleegafdeling.