Medicijnen (hiv-behandeling)

Snel naar

Laatste update 18 juni 2024

Bij een hiv-infectie moet je je hele leven medicijnen slikken. Een hiv-infectie is daarmee een chronische aandoening geworden die, medisch gezien, te vergelijken is met andere chronische ziekten zoals suikerziekte of hoge bloeddruk. Voor een succesvolle behandeling van de hiv-infectie is therapietrouw, dus op tijd de medicijnen innemen, van levensbelang. Het missen van doses kan ervoor zorgen dat het hiv-virus zich weer kan vermenigvuldigen en resistent kan worden voor de medicijnen. Het succes van de behandeling is daarmee direct afhankelijk van je discipline om de medicatie goed in te nemen. Als je eenmaal gewend bent aan de medicijnen, is een zesmaandelijkse en jaarcontrole op de polikliniek meestal voldoende. Twee keer per jaar vindt bloedonderzoek plaats om het effect van de behandeling te volgen en om eventuele bijwerkingen van de medicijnen op te sporen.

Immuunactivatie

De laatste jaren is er veel aandacht voor immuunactivatie. Dat betekent dat er door een chronische hiv-infectie sprake is van een constante lichte ontstekingsreactie in het lichaam, zelfs ondanks effectieve hiv-behandeling. Deze immuunactivatie kan zorgen voor een iets toegenomen risico op hart- en vaatziekten en kanker. Het is nu nog niet duidelijk hoe deze immuunactivatie verder kan worden onderdrukt. Een gezonde leefstijl is daarom voor hiv-patiënten van zeer groot belang:

  • niet roken
  • gematigd alcohol drinken
  • gezonde voeding
  • voldoende lichaamsbeweging

Specialismen

Zorgteam