Organisatie

Het ETZ: wie zijn wij?

Het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) is een (boven)regionaal, topklinisch opleidingsziekenhuis in de regio Midden-Brabant. Landelijk staan we bekend om onze expertise op het gebied van zware Traumatologie en Neurochirurgie en bovenregionaal op het gebied van Cardiologie, Orthopedie en Interventieradiologie. Ook hebben wij bijzondere aandacht voor de ouder wordende mens.

Locaties

Het ETZ biedt zorg vanuit drie ziekenhuislocaties: locatie ETZ Elisabeth, locatie ETZ TweeSteden, locatie ETZ Waalwijk. Elke locatie kent een eigen zorgsfeer en eigen expertises, waarbij altijd de patiënt centraal staat.

Locatie ETZ TweeSteden
Biedt naast de Eerste Hart Hulp (EHH) voor verschillende specialismen klinische zorg waaronder Cardiologie (inclusief interventiecardiologie), Oogheelkunde, Urologie, Geriatrie, Interne Geneeskunde, Interne oncologie, Longgeneeskunde en Orthopedie. Ook wordt er electieve, planbare, chirurgische zorg geboden. Daarnaast kun je er terecht voor 90% van alle poliklinische zorg en bijbehorende diagnostiek, zoals Radiologie.

Locatie ETZ Elisabeth
Biedt acute zorg (Spoedeisende Hulp) en is het Traumacentrum voor Brabant. Daarnaast biedt deze locatie klinische zorg voor nagenoeg alle specialismen zoals Neurochirurgie, Neurologie, Fam (geboortezorg en Kindergeneeskunde), Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant, Vaatchirurgie, GI-chirurgie, MDL (Maag, Darm Lever), Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie, MPU (Medisch Psychiatrische Unit), Orthopedie, Longgeneeskunde, Interne Geneeskunde, Hematologie, Oncologie en het Borstcentrum. Deze locatie heeft een level 3 IC. Verder kun je hier terecht voor alle poliklinische zorg en bijbehorende diagnostiek.

Locatie ETZ Waalwijk
Hier kun je terecht voor poliklinische zorg waaronder Orthopedie, Chirurgie, Verloskunde, Gynaecologie, Interne Geneeskunde en Bloedafname.

  • onder de afbeelding een menu: wie wij zijn – nieuwbouw
  • Klik op de afbeelding voor een vergroting
Infographic kengetallen 2022

Infographic kengetallen