Nieuwbouw

Bouwplannen

Locatie ETZ Elisabeth wordt de komende 30 jaar helemaal vernieuwd. Dat doen we in fases: in 2026 staat hier een acuut blok voor alle spoedzorg en een nieuwe kliniek met verpleegbedden.

Het ETZ biedt de klok rond en het hele jaar door acute zorg. Vanaf 2026 wordt alle spoedzorg die het ETZ biedt, gegeven vanuit de locatie ETZ Elisabeth. Ook alle verpleegafdelingen – waar patiënten overnachten – komen op deze locatie. Om dit mogelijk te maken gaat het ziekenhuis uitbreiden aan de achterkant, richting Kempenbaan. Hier komt ook plek voor andere zorgverleners, die nu nog geen werkplek hebben in het ETZ. Zo is het ziekenhuis in gesprek met huisartsen over de realisatie van een Huisartsen Spoedpost.

Wat gebeurt er met de andere ETZ-locaties?

De locaties ETZ TweeSteden en ETZ Waalwijk blijven gewoon open voor poliklinische zorg en diagnostiek. In ETZ TweeSteden vinden ook dagbehandelingen plaats. De reguliere zorg wordt dus zoveel mogelijk dicht bij huis gegeven.

Welke zorg wordt vanaf 2026 op ETZ Elisabeth geleverd?

    Een acuut blok

  • Spoedeisende Hulp en Eerste Hart Hulp
  • Huisartsen Spoedpost (HASP)
  • Een spoedplein met een dienstapotheek, tandarts en contactpersonen van de GGZ, verpleeg-, verzorgingshuis en thuiszorg, Sterk Huis, Crisis Interventie Team en Veilig Thuis Midden-Brabant
  • Zes operatiekamers
  • Interventiecentrum met hartkatheterisatiekamers (HCK) en angiokamers
  • 12 bewaakte bedden voor de CCU (hartbewakingsafdeling) en 24 IC-bedden
  • Een ruimte/voorzieningen voor opleiden, vitaliteit en crisisopvang

    Verpleegafdelingen

  • Een kliniek met ruim 80 verpleegbedden. Op het dak van dit gebouw komt een platform waar de traumahelikopter kan landen.

In 2026 verdwijnt de Eerste Hart Hulp op ETZ TweeSteden. De huidige Spoedeisende Hulp op ETZ Elisabeth wordt verplaatst naar het nieuwe acuut blok.

In 2031 wordt een tweede kliniek geopend met 120 verpleegbedden. Ook is dan een nieuw bouwdeel klaar voor de specialismen Radiologie, de overige operatiekamers en er komt een nieuwe parkeergarage die plek biedt aan ongeveer 700 voertuigen, in eerste instantie voor medewerkers.

Waarom bouwen we fasegewijs?

Door in fases te bouwen, kan het ziekenhuis inspelen op ontwikkelingen die nu nog niet bekend of te voorspellen zijn. Zorgvernieuwingen en innovaties, maar ook een pandemie als covid, vragen om meer flexibiliteit.

Waarom is nieuwbouw nodig?

Met de nieuwbouw willen we de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de ziekenhuiszorg kunnen blijven garanderen. Bovendien: het huidige gebouw van ETZ Elisabeth is van 1982 en niet geschikt om in de toekomst adequate zorg te blijven verlenen. Het gebouw kan technisch gezien nog wel een aantal jaren mee, maar zal in de komende decennia vervangen moeten worden. Hierbij is ook de opgave om CO2-uitstoot te verminderen een belangrijke factor: in het huidige gebouw is dat zonder grote aanpassingen niet realiseerbaar.

Op veel langere termijn wordt ETZ Elisabeth dus volledig vernieuwd. Dat duurt zo’n twintig tot dertig jaar. Uiteindelijk staat er ergens tussen 2040 en 2050 een volledig nieuw ziekenhuis.


Animatie

Bekijk de animatie van de realisatie van het Acuut Blok