Nieuwbouw

Info voor omwonenden

Veelgestelde vragen

Een overzicht van de veelgestelde vragen – en de antwoorden op deze vragen – staat op deze internetpagina: https://www.etz.nl/Over-ETZ/Over-ETZ/Nieuwbouw/Veel-gestelde-vragen-Nieuwbouw-ETZ.


Informatiebrieven

De gemeente Tilburg en het ETZ hebben omwonenden van locatie Elisabeth geïnformeerd via  bewonersbrieven.

HIeronder zie je het verspreidingsgebied. Bij alle huizen in dit gebied is een brief bezorgd.

Kaart-voor-verspreiding-bewonersbrief.jpg

 


Informatieavonden

Informatiebijeenkomst omwonenden 04-2021

De gemeente Tilburg en het ETZ betrekken omwonenden graag bij de nieuwbouwplannen. De omgevingsdialoog is in de zomer 2020 gestart.
Eind april 2021 hielden we vier online bijeenkomsten waarin de plannen toegelicht werden.

in deze brief (pdf – 600 kB) vindt u het verslag van de omgevingsdialoog.

Informatiebijeenkomst omwonenden 29-11-2022

Dinsdagavond 29 november 2022 was er een informatiebijeenkomst voor omwonenden van het ziekenhuis. Een uitnodiging voor deze bijeenkomst viel bij 2000 adressen in de omgeving van het ETZ op de deurmat.

Informatieborden

Tijdens de bijeenkomst waren projectadviseurs, de programmamanager vastgoed en de manager vastgoed & nieuwbouw van het ETZ en de gemeente Tilburg aanwezig.
Aan de hand van informatieborden lichtten zij de stand van zaken toe van de plannen aan de belangstellenden.

De informatieborden bestonden uit:

  • Het overkoepelende masterplan van de zorgcampus; het stedenbouwkundig plan van Onderwijscentrum Leijpark, Libra Revalidatie & Audiologie, de Wever en ETZ
  • De voorontwerpen en visuele impressies van het acute centrum, de kliniek en de inrichting van het landschap
  • Informatie over het vergunningentraject, zoals de kapvergunning die nodig is voor het realiseren van de plannen

De deelnemers waren vooral benieuwd naar de planontwikkeling, de tijdsplanning en de verkeersontsluiting. De belangstellenden hebben zowel mondeling als op papier suggesties gedaan.
Het ETZ bekijkt deze ideeën en geeft een terugkoppeling via de mail aan de afzender.


Video met toelichting bouwplannen ETZ

De informatieavonden over de bouwplannen van het ETZ werden in 2020 digitaal gehouden, vanwege de coronamaatregelen.
We hebben toen gekozen voor een video waarin Wessel Griffioen, manager Facilitair & Vastgoed, omwonenden bijpraat over onze plannen.
De video geeft een goed beeld van onze plannen, maar de data zijn niet meer actueel. Het acuut blok, de verpleegafdeling en de parkeergarage zijn medio 2026 klaar.


Vragen?

Heb je na het bekijken van de video nog vragen of opmerkingen? Daarvoor kun je terecht bij het team van nieuwbouw: nieuwbouw@etz.nl.