Geriatrie (zorg voor ouderen)

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 00 90
Openingstijden
ma t/m vrij 8.30-17.00
Route
19

ETZ TweeSteden
Direct nummer
(013) 221 00 90
Openingstijden
ma t/m vrij 8.30-17.00
Route
93

Het specialisme Geriatrie richt zich op de zorg voor ouderen met complexe en meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Deze groep wordt vaak aangeduid als ‘kwetsbare ouderen’.

Patiënten kunnen last hebben van een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Niet de aandoening, maar de patiënt staat bij onze ervaren geriaters centraal. We kijken altijd mét u waar u tegenaan loopt en bepalen met een team van zorgprofessionals de best passende behandeling en zorg voor u.

Ons behandelteam kijkt hoe u zo lang mogelijk zelfredzaam kunt zijn en uw kwaliteit van leven zo hoog mogelijk blijft. We proberen ervoor te zorgen dat u langer in uw woonomgeving kunt verblijven.

Behandelteam

Samen met u en een ervaren team van zorgverleners werken we aan buitengewone zorg. Door onze kennis en ervaring te bundelen, kunnen we u het beste begeleiden en ondersteunen.
Het behandelteam bestaat uit:

De geriater of internist-ouderengeneeskunde coördineert het zorgproces.

Consultatieteam Geriatrie

Het ETZ heeft een consultatieteam Geriatrie. Dit team ondersteunt de behandeling en zorg voor de oudere patiënt op andere afdelingen binnen het ziekenhuis. Op veel afdelingen worden ouderen met meerdere aandoeningen opgenomen. Zij hebben vaak een combinatie van lichamelijke, geestelijke en sociale problemen. De verpleegkundigen van de verpleegafdeling screenen direct bij opname de oudere patiënt op kwetsbaarheden. Ook kunnen zij het consultatieteam Geriatrie vragen om ondersteuning bij de zorg van kwetsbare ouderen.

Het consultatieteam bestaat uit:

  • een geriater of internist-ouderengeneeskunde
  • arts-assistent
  • verpleegkundig specialist

Het team inventariseert risico’s en problemen, geeft advies en blijft zo nodig gedurende de gehele behandeling betrokken.
Het consultatieteam Geriatrie beoordeelt alle patiënten ouder dan zeventig jaar die opgenomen worden met een gebroken heup. Deze patiënten worden opgenomen op de Geriatrische Trauma Unit.
De belangrijkste doelen in deze behandeling zijn het zo optimaal laten verlopen van de operatie, het voorkomen en behandelen van complicaties na de operatie en het adviseren van passende nazorg.

D.L. Arnoldussen

Geriater

Uitzoeken wat voor een patiënt belangrijk is en daar met een team de medische zorg op aan te passen, zie ik als een mooie uitdaging in mijn werk.

dr. A.Y. Hagedoorn-Bijlsma

Internist-ouderengeneeskunde

Internist met specialisatie in ouderengeneeskunde. Samen beslissen wat de best passende behandeling is bij de oudere patiënt

M.A.P. Hems-van der Zanden

Klinisch geriater

Op basis van de medische gegevens, wensen en doelen van de patiënt samen tot een passend behandelplan komen. Kwaliteit en veiligheid van zorg.

dr. M. Hofman

Geriater

Ik vind het heerlijk om te blijven speuren wat de oorzaak is van een klacht. Als het bij de patiënt past, zoek ik graag door totdat ik weet wat het is.

E.E.H. de Jong

Klinisch geriater

Graag kies ik samen met de patiënt, naasten en collega’s voor de best passende zorg.

A. ter Keurst

Klinisch geriater

Geen patiënt is hetzelfde. Ik zie het als een uitdaging om voor iedere patiënt maatwerk te leveren.

dr. H.A.A.M. Maas

Geriater

Naarmate een mens ouder wordt, wordt deze ook meer uniek. De uitdaging is om daar rekening mee te houden in de zorg.

E.M. (Eefje) Meulenberg

Klinisch geriater

Het is binnen de geriatrie dé uitdaging om zorg af te stemmen op de individuele patiënt.

dr. S.H.M. Robben

Klinisch geriater

W.J.A.R.M. Valckx

Geriater

Als ik de verwijsbrief van de huisarts heb gelezen, ben ik altijd benieuwd wat het verhaal achter het probleem is. Dit verhaal is namelijk voor iedereen anders.

R.W. Vingerhoets

Geriater

Naast patiënten op de geheugenpoli en algemene geriatrie, zie ik mensen met medicatiegerelateerde problemen op de polikliniek polyfarmacie.

Verpleegkundig specialisten

I.J.E. Claassen

Verpleegkundig specialist Geriatrie

Als verpleegkundig specialist ben ik betrokken bij de zorg voor kwetsbare ouderen opgenomen in het ziekenhuis.

M. Hengst

Verpleegkundig specialist Geriatrie

Ik ben als verpleegkundig specialist Geriatrie betrokken bij de zorg voor oudere mensen binnen de zorgeenheid Geriatrie

Loes Mallens

Verpleegkundig specialist Geriatrie

Ik ben als verpleegkundig specialist Geriatrie betrokken bij de zorg voor oudere mensen binnen de zorgeenheid Geriatrie