Geriatrie (zorg voor ouderen)

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 00 90
Openingstijden
ma t/m vrij 8.30-17.00
Route
19

ETZ TweeSteden
Direct nummer
(013) 221 00 90
Openingstijden
ma t/m vrij 8.30-17.00
Route
93

Het specialisme Geriatrie richt zich op de zorg voor ouderen met complexe aandoeningen. Patiënten hebben meestal last van lichamelijke, psychische en sociale problemen tegelijkertijd. Niet de aandoening, maar de patiënt staat bij onze ervaren geriaters centraal. We kijken altijd met u naar waar u tegenaan loopt en bepalen met een groot team van zorgprofessionals de best passende behandeling voor u.

Onze verpleegkundigen en medisch specialisten kijken altijd naar hoe u zo lang mogelijk zelfredzaam kunt zijn en uw kwaliteit van leven zo hoog mogelijk blijft. We proberen ervoor te zorgen dat u langer in uw vertrouwde woonomgeving kunt verblijven. U, en niet uw aandoening, bent voor ons leidend.

Speerpunten

De afgelopen jaren heeft het ETZ hard gewerkt om de patiëntveiligheid te verhogen. Patiënten van zeventig jaar of ouder lopen tijdens een ziekenhuisopname meer risico op bijvoorbeeld vallen, ondervoeding of verwardheid. Zij zijn kwetsbare patiënten en als ziekenhuis is het onze verantwoordelijkheid dat zij veilig in het ziekenhuis kunnen verblijven.

Daarom schreven onze professionals protocollen, ontwikkelden we scholingen en trainden we onze medewerkers om deze risico’s te signaleren en te voorkomen. Dit alles met het doel om onnodige achteruitgang bij kwetsbare ouderen te voorkomen. Het resultaat is BROOZ: ‘Bewustwording Rondom Ouderen Onze Zorg’. Bij opname wordt meteen met een vragenlijst duidelijk of de patiënt een kwetsbare oudere is. Daarna bieden we direct aangepaste zorg, zodat de kans op complicaties zo klein mogelijk is.

Behandelteam

Samen werken we aan buitengewone zorg. Met u en een ervaren team van zorgverleners vanuit verschillende disciplines. Door al onze expertises te bundelen, kunnen we u het beste begeleiden en ondersteunen. Het behandelteam bestaat uit onder andere een geriater, zaalarts, verpleegkundigen, verpleegkundig specialist, casemanager, fysiotherapeut en activiteitenbegeleidster. De geriater coördineert het zorgproces.

Consultatieteam Geriatrie

ETZ heeft een consultatieteam Geriatrie. Dit team ondersteunt de behandeling en zorg voor de oudere patiënt op andere afdelingen binnen het ziekenhuis. Op veel afdelingen worden ouderen met meerdere aandoeningen opgenomen. Het is vaak een combinatie van lichamelijke, geestelijke en sociale problemen.

Op verzoek van andere specialisten biedt het consultatieteam Geriatrie hulp aan oudere patiënten op afdelingen binnen ETZ. Het consultatieteam bestaat uit een geriater, arts-assistent en verpleegkundig specialist. Het team inventariseert risico’s en problemen, geeft advies en blijft zo nodig gedurende de gehele behandeling betrokken.

De verpleegkundigen screenen direct bij opname de opgenomen oudere op kwetsbaarheden. Ook kunnen zij het consultatieteam Geriatrie vragen om ondersteuning bij de zorg van kwetsbare ouderen.

Het consultatieteam Geriatrie beoordeelt alle patiënten ouder dan zeventig jaar die opgenomen worden met een heupbreuk of een dikke darmoperatie. De belangrijkste doelen in deze behandeling zijn het zo optimaal laten verlopen van de operatie, het voorkomen en behandelen van complicaties na de operatie en het adviseren van passende nazorg.

D.L. Arnoldussen

Geriater

Uitzoeken wat voor een patiënt belangrijk is en daar met een team de medische zorg op aan te passen, zie ik als een mooie uitdaging in mijn werk.

dr. A.Y. Hagedoorn-Bijlsma

Internist-ouderengeneeskunde

Internist met specialisatie in ouderengeneeskunde. Samen beslissen wat de best passende behandeling is bij de oudere patiënt

M.A.P. Hems-van der Zanden

Klinisch geriater

Op basis van de medische gegevens, wensen en doelen van de patiënt samen tot een passend behandelplan komen. Kwaliteit en veiligheid van zorg.

dr. M. Hofman

Geriater

Ik vind het heerlijk om te blijven speuren wat de oorzaak is van een klacht. Als het bij de patiënt past, zoek ik graag door totdat ik weet wat het is.

E.E.H. de Jong

Klinisch geriater

Graag kies ik samen met de patiënt, naasten en collega’s voor de best passende zorg.

dr. H.A.A.M. Maas

Geriater

Naarmate een mens ouder wordt, wordt deze ook meer uniek. De uitdaging is om daar rekening mee te houden in de zorg.

E.M. (Eefje) Meulenberg

Klinisch geriater

Het is binnen de geriatrie dé uitdaging om zorg af te stemmen op de individuele patiënt.

dr. S.H.M. Robben

Klinisch geriater

W.J.A.R.M. Valckx

Geriater

Als ik de verwijsbrief van de huisarts heb gelezen, ben ik altijd benieuwd wat het verhaal achter het probleem is. Dit verhaal is namelijk voor iedereen anders.

R.W. Vingerhoets

Geriater

Naast patiënten op de geheugenpoli en algemene geriatrie, zie ik mensen met medicatiegerelateerde problemen op de polikliniek polyfarmacie.