M.A.P. Hems-van der Zanden
Klinisch geriater

Snel naar

Over mij

Na de opleiding geneeskunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen heb ik mijn opleiding tot klinisch geriater gevolgd in het Catharinaziekenhuis in Eindhoven. Sinds 2021 werk ik als klinisch geriater in het ETZ. Het feit dat we binnen de geriatrie niet specifiek kijken naar één orgaan maar de samenhang van lichaam, geest, het functioneren van de patiënt én de sociale situatie vind ik van grote meerwaarde. Daarnaast vind ik het van belang om samen met de patiënt doelen en wensen te bespreken om zo tot een passend behandelplan te komen. Behoud van kwaliteit van leven speelt daarin vaak een belangrijke rol. Ook werken we binnen de geriatrie veel samen met andere (para)medici en de eerste lijn (huisarts of specialist ouderengeneeskunde). Verder richt ik me binnen de geriatrie op kwaliteit en veiligheid van de zorg.

BIG-registratie: 69919472001

Aandachtsgebieden

  • Algemene geriatrie.
  • Kwaliteit en veiligheid.

 

Studie & opleiding

  • 2008-2015           Opleiding geneeskunde. Radboud Universiteit, Nijmegen.
  • 2016-2021           Opleiding Klinische geriatrie. Catharinaziekenhuis, Eindhoven.

Onderzoek & publicaties

  • Borsje P, Hems MA, Lucassen PL, Bor H, Koopmans RT, Pot AM. Psychological distress in informal caregivers of patients with dementia in primary care: course and determinants. Family practice, Aug 2016; 33(4):374-81.
  • Hems M, Harkes M, Moret-Hartman M, Melis RJF, Schoon Y. Eerste ervaringen met patiënt gerapporteerde uitkomstmaten in de geriatrie. Tijdschr Gerontol Geriatr, Dec 2017; 48(6): 287-296.
  • Hems MAP, Aarnoudse ALHJ, Douwes-Draaijer P. Tongue necrosis. Neth J Med, May 2018; 76:202.

Lidmaatschappen

  • NVKG