Handen Geriatrie

Geriatrie Verpleegafdeling (GAAZ)

Snel naar

Laatste update 01 mei 2024

Op de verpleegafdeling Geriatrie op locatie ETZ TweeSteden worden patiënten opgenomen. Een opname kan nodig zijn voor de behandeling van ziekten die samenhangen met ouder worden. De meeste patiënten hebben meerdere ziektebeelden tegelijk, zoals geheugenproblemen, acute verwardheid, vallen zonder duidelijke oorzaak en infecties. De verpleegafdeling wordt ook wel de GAAZ genoemd: Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis.

Bij ouderen verloopt ziekte regelmatig anders dan bij patiënten van andere leeftijden. Vaak is er sprake van meerdere klachten en aandoeningen tegelijk en verloopt het herstel trager. De geriatrie richt zich op het onderzoeken van de klachten en de impact van ziekte en herstel op kwaliteit van leven. We kijken met ons team naar lichamelijke, psychische en sociale factoren. Om deze samenhang te verduidelijken, voeren we een uitgebreid onderzoek uit.

Vervolgens stellen we samen met u een behandelplan op. We kijken altijd naar de best passende zorg, waarin u zelf uw vragen, wensen en behoeften kunt aangeven.
De duur van de opname verschilt per patiënt en is bij de start van de opname moeilijk in te schatten.

 

 • Afdeling met antidwaalbeveiliging

  De verpleegafdeling Geriatrie is een afdeling met een antidwaalbeveiliging. Dit betekent dat de afdeling een deur heeft met een cijfercode. U en uw bezoek kunnen altijd de afdeling op, maar bij het verlaten moet een cijfercode ingevoerd worden. De instructie hiervoor is te vinden op de deur. Dit doen we omdat sommige patiënten alleen onder begeleiding van familie of medewerkers van het ziekenhuis de afdeling mogen verlaten.

 • Behandelteam

  Wanneer u opgenomen bent op de afdeling Geriatrie, kunt u vertrouwen op een team van verschillende gespecialiseerde medewerkers. Bij het specialisme Geriatrie werken veel zorgprofessionals, allemaal met een eigen expertise. Het behandelteam bestaat uit:

  • geriater of internist-ouderengeneeskunde
  • zaalarts
  • verpleegkundige
  • verpleegkundig specialist
  • casemanager
  • activiteitenbegeleider
  • medewerker gastteam
  • Andere medewerkers, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, geestelijk verzorger en psycholoog worden ingeschakeld als dat nodig is.

  De geriater of internist-ouderengeneeskunde coördineert het zorgproces.

  Fotobord

  Bij de ingang van de afdeling vindt u twee fotoborden met foto’s van alle zorgmedewerkers van de verpleegafdeling Geriatrie. Onder iedere foto staat de naam van de zorgprofessional die aan het werk is. Zo weet u wie voor u zorgt. Ook op de kamer hangt een bord met informatie.

  Geriater

  De geriater of internist-ouderengeneeskunde is uw hoofdbehandelaar en de eindverantwoordelijke medisch specialist. Het kan nodig zijn dat uw gezondheidssituatie een beoordeling of behandeling vraagt van andere gespecialiseerde artsen, zoals de longarts, neuroloog, chirurg of cardioloog. De geriater vraagt dan aan deze artsen advies bij uw behandeling.

  Zaalarts of verpleegkundig specialist

  De zaalarts of verpleegkundig specialist is uw medisch behandelaar op de afdeling Geriatrie. De functie van zaalarts wordt ingevuld door een basisarts of ziekenhuisarts.
  De zaalarts of verpleegkundig specialist bespreekt dagelijks uw gezondheid met de verpleegkundige en beoordeelt als eerste uw klachten en bespreekt de voortgang van uw behandeling met u en uw familie. De zaalarts of verpleegkundig specialist overlegt dagelijks uw behandeling met de geriater of internist-ouderengeneeskunde.

  Verpleegkundige

  Onze verpleegkundigen zorgen ervoor dat u zo optimaal mogelijk kunt herstellen. Daarnaast heeft de verpleegkundige een observerende en signalerende taak. De verpleegkundige schat veranderingen in uw gezondheidstoestand op waarde en bespreekt die met het behandelteam.

  Klinisch psycholoog

  De klinisch psycholoog houdt zich bezig met het psychisch functioneren. Hierbij kunt u denken aan angstklachten, stemmingsklachten, geheugenproblemen of veranderingen in gedrag of persoonlijkheid. De psycholoog doet onderzoek naar de aard en de ernst van uw problemen, door het voeren van gesprekken, gedragsobservaties en psychologische testen. Op basis hiervan kan de psycholoog u ondersteunen en begeleiden.

  Casemanager

  De casemanager beoordeelt, als dat nodig is, samen met u en uw contactpersoon of u thuis extra hulp of ondersteuning nodig heeft. De casemanager kan u helpen bij het aanvragen van thuiszorg, een zorgindicatie of een plek in of op de wachtlijst van een verzorgingstehuis of verpleeghuis. De casemanager kan u en uw naasten adviseren en op weg helpen, bijvoorbeeld in het omgaan met een patiënt met een specifiek ziektebeeld, zoals dementie of depressie.

  Activiteitenbegeleiding

  De activiteitenbegeleiding levert een belangrijke bijdrage aan de diagnostiek en behandeling van geriatrische patiënten. In een veilige en vertrouwde omgeving observeren activiteitenbegeleiders u. Zij letten op uw stemming, geheugen, praktische vaardigheden en sociale contacten. Ze maken een activiteitenprogramma dat past bij uw behandelplan. Ze bieden passende activiteiten aan, zowel individueel als in groepsverband, zoals de ontbijtgroep en de kookgroep.

  Zorg-assistenten en afdelingsassistenten

  De zorg-assistenten staan voor u klaar voor ondersteuning bij voeding en basiszorg. Afdelingsassistenten zorgen voor het vervoer naar een andere afdeling voor een onderzoek of behandeling. Ook voeren zij huishoudelijke werkzaamheden op uw kamer uit.

  Fysiotherapeut

  De fysiotherapeut doet oefeningen met u die gericht zijn op uw probleem. Ook leert u hulpmiddelen, zoals een rollator of looprek te gebruiken. Hulpmiddelen zijn er zodat u zo zelfstandig en veilig mogelijk kunt lopen en bewegen.

  Ergotherapeut

  De ergotherapeut helpt als u problemen heeft in uw dagelijkse activiteiten en zorgt ervoor dat u zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren. Op onze afdeling beoordeelt de ergotherapeut de zelfredzaamheid van patiënten en het comfort van zitten en liggen. Ook kijkt de ergotherapeut of hulpmiddelen zoals rolstoelen, kussens of aangepast bestek nodig zijn.

  Logopedist

  De logopedist onderzoekt uw slikfunctie en geeft adviezen over slikken (lichaamshouding, manier van inname, gebruik van hulpmiddelen zoals een rietje, hulp of toezicht bij het eten en drinken). De logopedist werkt samen met u en andere zorgprofessionals aan een plan, zodat u goed kunt eten en drinken. Ook komt de logopedist kijken als er problemen zijn met communicatie en gehoor, bij spraak- en taalstoornissen en problemen met de mondverzorging.

  Diëtist

  De diëtist helpt als u moeilijk kunt eten en drinken. De diëtist bespreekt uw wensen en mogelijkheden en past de voeding hierop aan. Na het eerste bezoek komt de diëtist regelmatig terug om samen met u te kijken of het voedingsadvies haalbaar is en effect heeft.

  Geestelijk verzorger

  De geestelijk verzorger bezoekt dagelijks de verpleegafdeling Geriatrie. In het ziekenhuis kunt u te maken krijgen met vragen over de kwetsbaarheid van het leven, het omgaan met eindigheid en afhankelijkheid en verdriet en onmacht. De geestelijk verzorger heeft tijd om te luisteren naar uw ervaringen en vragen tijdens uw ziekenhuisopname.

 • Opleidingsziekenhuis

  Het ETZ is een opleidingsziekenhuis en verzorgt opleidingen voor artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en paramedici (fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten). Tijdens uw opname komt u dus ook in contact met mensen in opleiding voor een bepaald vakgebied.

 • Bezoektijden

  Hoeveel bezoek kan ik ontvangen?

  Om de algemene rust op de afdeling te bewaken, hanteren wij de volgende richtlijn:
  maximaal twee bezoekers per patiënt per bezoekuur.

  Waar kan ik bezoek ontvangen?

  U ontvangt bezoek op uw kamer. Als uw visite er eerder is, mogen zij buiten de afdeling in het zitje op de polikliniek wachten tot het bezoekuur begint.

  Kan ik mijn bezoek iets te drinken aanbieden?

  U kunt bezoekers een gratis kopje koffie of thee aanbieden. De bezoekers kunnen dit zelf halen bij de automaat op de gang.

  Kan ik met mijn bezoek ook de afdeling verlaten?

  U kunt samen met uw bezoek de afdeling verlaten als uw gezondheidssituatie dit toelaat. Als u van de afdeling wilt gaan, meld dit dan altijd aan de verpleegkundige of afdelingssecretaresse. U kunt met uw bezoek bijvoorbeeld samen een wandeling door of om het ziekenhuis maken, of het restaurant Bies&Look in de centrale hal bezoeken.

  Kan mijn familie mij helpen met de verzorging?

  Veel patiënten vinden ondersteuning van familie bij de verzorging prettig. Heeft u hieraan behoefte? Bespreek dit dan met de verpleegkundige.

 • Voorbereiden op de opname

  Bekijk de Patiëntfolders voor patiënten van 70 jaar en ouder

   

  Spullen nodig tijdens een opname

  • goed passende schoenen en eventueel stevige instappers of sokken met antislipzool;
  • nachtkleding en ochtendjas;
  • kleding voor overdag, ondergoed, sokken en kousen;
  • persoonlijke hulpmiddelen zoals bril, wandelstok, rollator, gehoorapparaat, gebitsprothese;
  • een volledig overzicht van de thuis gebruikte medicijnen, liefst de medicijnen meebrengen;
  • toiletartikelen: zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, gebitsreiniger, kam, haarborstel, scheerapparaat, nagelschaartje en eventueel persoonlijke toiletartikelen zoals crèmes en make-up;
  • persoonlijke spullen zoals foto’s, leesboek, puzzelboek, handwerk;
  • mobiele telefoon (als u deze vaak gebruikt).

   

  Eerste dag op de verpleegafdeling Geriatrie

  De opname op de GAAZ begint meestal met een opnamegesprek. Bij het gesprek zijn de volgende personen aanwezig:

  • u en uw contactpersoon
  • geriater, internist-ouderengeneeskunde of zaalarts
  • verpleegkundige

   

  In dit gesprek stellen wij u vragen over de reden van opname en bekijken we welke invloed uw ziekte heeft op uw dagelijks leven. Wij vragen u naar uw gewoontes met voeding, functioneren, slapen, lichamelijke verzorging, toiletgang en bezigheden. Met deze informatie proberen wij onze zorg voor u zoveel mogelijk te laten aansluiten op uw behoeften.

  In het opnamegesprek praten we met u over de mogelijkheden, maar ook over de grenzen van de behandeling. Naast de reden en het doel van uw opname, leggen onze zorgverleners uit wat u kunt en mag verwachten van het behandelteam tijdens uw verblijf op de afdeling. Bij opname wordt vaak al gesproken over het ontslag, zodat we op tijd zaken die nodig zijn kunnen regelen. Zoals het inschakelen van thuiszorg en aanvragen van hulpmiddelen.

  Natuurlijk proberen wij antwoord te geven op vragen die u of uw familie heeft. Een medewerker van de apotheek bekijkt uw medicatiegebruik met u en geeft dit door aan uw behandelend arts. In de loop van de dag onderzoekt de zaalarts u lichamelijk. Vaak prikken we de eerste dag ook bloed en maken een hartfilmpje. De arts bespreekt met u welke onderzoeken en eventuele behandelingen volgen in de eerste dagen na opname.

  Contactpersoon

  Tijdens het opnamegesprek vragen wij u om een eerste contactpersoon binnen uw familie of kennissenkring aan te stellen. Als u dit niet zelf kunt aangeven, vragen wij aan uw familie of kennissen om een contactpersoon te benoemen.

  Wat is de rol van de contactpersoon?

  De contactpersoon is iemand uit de familie of kennissenkring die samen met u of namens u contact heeft met de behandelend arts en het verpleegkundig team. Medewerkers van onze afdeling wisselen alleen informatie uit met u en uw contactpersoon. Andere familieleden verwijzen wij door naar u of uw contactpersoon.

  De contactpersoon geeft bij opname een telefoonnummer door. Daarnaast vragen we een tweede telefoonnummer dat gebruikt kan worden op het moment dat de eerste contactpersoon niet bereikbaar is. Het kan gebeuren dat uw contactpersoon tijdens uw opname tijdelijk niet beschikbaar is, bijvoorbeeld door een korte vakantie, ziekte of werk. Wanneer uw contactpersoon tijdelijk niet beschikbaar is, vragen wij u en uw familie dit aan ons te melden, zodat we samen met u een andere contactpersoon kunnen aanstellen.

  Voortgangsgesprek

  In het voortgangsgesprek met de behandelend arts of verpleegkundig specialist en verpleegkundige praten we over de stand van zaken. Zowel medische, psychische, sociale en functionele problemen worden besproken. De behandelmogelijkheden en grenzen van de behandeling kunnen ook in dit gesprek aan bod komen. Als het voor uw contactpersoon niet mogelijk is om bij dit gesprek aanwezig te zijn, is het mogelijk om het overleg telefonisch te doen.

Zorgteam

Ziekte en behandeling

Locaties

ETZ TweeSteden

Direct nummer
(013) 221 51 04

Bezoektijden
ma t/m zo 14.00 tot 15.00 uur en 18.00 tot 20.30 uur
za en zo: extra van 11.15 tot 12.00 uur.

Let op: afwijkende bezoektijden in verband met Corona. Zie: www.etz.nl/bezoektijden.

Route
93

(013) 221 51 05

Pagina delen?