Fysiotherapie

Snel naar

Laatste update 20 juni 2024

De fysiotherapeut onderzoekt, behandelt, begeleidt en adviseert patiënten met houdings- en bewegingsproblemen. Onze fysiotherapeuten zijn specialisten in bewegen en staan voor, tijdens en na een opname in het ETZ voor jou klaar. De afdeling Fysiotherapie levert aan veel afdelingen in het ETZ zorg en speelt dus voor tal van patiënten een grote rol in hun weg naar herstel.

Als je bent opgenomen in het ETZ, kan jouw arts het nodig vinden om de fysiotherapeut in te schakelen. Je behandelend arts adviseert fysiotherapie bij bijvoorbeeld longaandoeningen, hartproblemen, grote buik- of borstoperaties, operaties aan heupen en knieën en neurologische aandoeningen.

Alle fysiotherapeuten van het ETZ staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie en voldoen daarmee aan de opleidingseisen en beschikken over actuele kennis en ervaring.

 • Buitengewone zorg

  Het doel is om de best bewezen zorg te leveren, die past bij jouw persoonlijke situatie. Dit doen we in nauwe samenwerking met andere afdelingen in het ETZ. Daarmee leveren we een positieve en actieve bijdrage aan het genezingsproces, jouw welbevinden en het voorkomen van complicaties.

  De fysiotherapeutische zorg zetten we in met de gedachte dat jij als patiënt zelf medeverantwoordelijk bent voor je gezondheid. De fysiotherapeut stimuleert, activeert, mobiliseert en heeft respect voor jou. De fysiotherapeuten werken nauw samen met medisch specialisten, verpleegkundigen en andere paramedische disciplines zoals ErgotherapieLogopedie en Diëtetiek.

 • Behandeling

  De fysiotherapeut komt, als je opgenomen bent in het ETZ, bij jou aan bed en inventariseert je klachten. Samen met jou stelt hij een behandelplan samen. Dit behandelplan wordt afgestemd met de verpleging en je behandelend arts. De behandeling kan ook plaatsvinden volgens een vastgesteld protocol. De behandeling gebeurt op de verpleegafdeling waar je verblijft of in een van onze oefenruimtes of spreekkamers. Waar je behandeling plaatsvindt, hangt af van de benodigde materialen en faciliteiten.

  De fysiotherapeut bespreekt met jou wat je zelf kunt doen en wat je onder begeleiding kunt oefenen. De fysiotherapeut heeft hierbij een adviserende en instruerende rol. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is oefentherapie. Aan deze doelen werken we vaak:

  • het bevorderen van bewegen en bewegingsmogelijkheden
  • het versterken en ontspannen van spieren
  • het aanleren van een betere houding
  • het verkrijgen van een beter evenwicht
  • het verbeteren van het looppatroon
  • het aanleren van de juiste ademhalingstechniek
  • het leren omgaan met hulpmiddelen
  • het verminderen van de pijn
  • het zorgen voor een goed evenwicht tussen belasting en belastbaarheidhet trainen van normale bewegingen en handelingen die in het dagelijks leven nodig zijn

 • Bewegen in het ETZ

  In het ziekenhuis liggen of zitten de meeste patiënten negentig procent van de dag. Want eerlijk is eerlijk: als je in het ziekenhuis ligt, is bewegen niet het eerste waar je aan denkt. Bovendien worden veel activiteiten je uit handen genomen. Toch zou het beter zijn als patiënten meer zouden bewegen. Zodat je je fitter voelt en sneller herstelt.

 • Nazorg

  Als je na de ziekenhuisopname nog fysiotherapie nodig hebt, kunnen wij je adviseren over een fysiotherapeut bij jou in de buurt. In een aantal gevallen kun je terecht op onze polikliniek. Zo nodig informeren wij de fysiotherapeut van jouw keuze over de behandeling na ontslag uit het ziekenhuis.

Zorgteam

Locaties

ETZ Elisabeth

Direct nummer
(013) 221 00 50

Openingstijden
ma t/m vrij 8.30-17.00 uur

Telefonisch 9.00-16.00 uur
Vanaf 24 juni 9.00-11.30 uur en 13.30-16.00 uur

Route
81

ETZ TweeSteden

Direct nummer
(013) 221 00 50

Openingstijden
ma t/m vrij 8.30-17.00 uur

Telefonisch 9.00-16.00 uur
Vanaf 24 juni 9.00-11.30 uur en 13.30-16.00 uur

Route
55

Pagina delen?