Diëtetiek

Snel naar

Laatste update 29 april 2024

Goede voeding is belangrijk en dat geldt zeker bij ziekte. De juiste voeding kan bijdragen aan een sneller herstel en een optimale reactie op de behandeling. Daarom is goed samengestelde voeding een onmisbaar onderdeel van de totale medische behandeling. De diëtist is specialist op het gebied van voeding en diëten. Hij of zij  stelt een dieetbehandeling op en adviseert jou welke producten je het beste kunt gebruiken. De diëtist doet dit altijd samen met jou. Op alle locaties van het ETZ kan een diëtist ingeschakeld worden.

Diëtetiek binnen het ETZ heeft als doel om in nauwe samenwerking met andere disciplines, een optimale voeding en dieetzorg te bieden aan alle patiënten. We leveren een positieve bijdrage aan het genezingsproces, je welbevinden en het voorkomen van complicaties. De zorg zetten we in vanuit de visie dat jij zelf medeverantwoordelijk bent voor je eigen gezondheid. De diëtist stimuleert, motiveert en respecteert jou en de keuzes die jij maakt.

Meer over voeding en de rol van diëtetiek

 


 • Werkwijze

  Tijdens de eerste afspraak met de diëtist vraagt zij naar jouw eetgewoonten, klachten en persoonlijke omstandigheden. Voor het berekenen van jouw voedingsbehoefte heeft de diëtist je lengte en gewicht nodig. Met behulp van deze informatie en andere gegevens zoals de medische diagnose en laboratoriumuitslagen, bekijkt de diëtist wat het voedingsprobleem is. Daarna stelt zij in overleg met jou een behandelplan op. Ook geeft zij praktische adviezen, bijvoorbeeld wat jij het beste tussendoor kunt eten en drinken.

  Meestal beoordeelt de diëtist in vervolggesprekken de behandeling en stelt die daar waar nodig bij. De diëtist legt de behandeling vast in een dossier en informeert jouw arts. Indien nodig overlegt de diëtist ook met bijvoorbeeld de verpleegkundige, logopedist of zorgverzekeraar.

 • Opgenomen in het ziekenhuis

  Wanneer je tijdens opname in het ETZ dieetbehandeling nodig hebt, bespreekt de arts of verpleegkundige dit met jou en komt de diëtist bij je langs. In de Artsenwijzer Diëtetiek is aangegeven bij welke indicatie en op welk moment het gewenst is dat jij naar de diëtist wordt verwezen. Je kunt ook zelf aan de specialist of verpleegkundige vragen of het zinvol is om de diëtist te raadplegen. De diëtist heeft dan tijdens de opname een of meer gesprekken met jou om voedingsadviezen of een dieetbehandeling te geven.

  Naar huis

  Als je met ontslag gaat, bekijkt de diëtist of meer begeleiding gewenst is. In een aantal gevallen begeleidt een diëtist van het ETZ jou. Indien dat niet mogelijk is, dan draagt de diëtist van het ETZ de begeleiding, altijd in overleg met jou, over aan een andere diëtist.

 • Verzekering en kosten

  Als een specialist van het ETZ je heeft verwezen, krijg je de kosten vergoed vanuit de basisverzekering.  In een aantal gevallen adviseert de diëtist het gebruik van een dieetpreparaat. Dat is een voedingsmiddel met een andere samenstelling en een andere vorm dan normale voeding (bijvoorbeeld drinkvoeding). Voor het gebruik van dieetpreparaten tijdens jouw ziekenhuisopname worden geen extra kosten in rekening gebracht. Indien de diëtist je adviseert om thuis een dieetpreparaat te gebruiken, wordt dat ook vergoed vanuit de basisverzekering. Informatie over jouw basisverzekering en (verplicht) eigen risico vind je op de website van jouw zorgverzekeraar.

 • Belastingaftrek

  In bepaalde gevallen kun je een beroep doen op extra belastingaftrek. Een schriftelijk bewijs hiervoor hoeft niet aan de Belastingdienst verstuurd te worden. Mocht de belastingdienst wel een schriftelijke verklaring (bijvoorbeeld bij een steekproef) nodig hebben, neem dan contact op met de afdeling Diëtetiek.

Op onderstaande sites vind je meer informatie over het werkgebied van diëtisten en over voedingsadviezen:

Afdelingen

Zorgteam

Ziekte en behandeling

Patiëntfolders

Locaties

ETZ Elisabeth

Direct nummer
(013) 221 00 50

Openingstijden
ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Route
77

ETZ TweeSteden

Direct nummer
(013) 221 00 50

Openingstijden
ma t/m vrij 9.00-17.00 uur
Telefonisch 09.00-16.00 uur

Route
24

Diabetesdiëtisten: Poligebouw, Wachtruimte 1

ETZ Waalwijk

Direct nummer
(013) 221 00 50

Openingstijden
ma t/m vrij 9.00-17.00 uur
Telefonisch 09.00-16.00 uur

Route
22

Obesitas/Bariatrie? Polikliniek 44 en telefoonnummer (013) 221 03 10.

Pagina delen?