Voeding en ondervoeding

Ondervoeding door ziekte is een veel voorkomend probleem. Ongeveer één op de drie patiënten is ondervoed of loopt het risico om ondervoed te raken. Er is sprake van ondervoeding als iemand door ziekte onbedoeld is afgevallen en de afgelopen periode minder gegeten heeft. Ondervoeding door ziekte heeft meestal tot gevolg dat het herstel minder snel gaat en de reactie op de behandeling niet optimaal is. Ondervoeding moet daarom zo snel mogelijk gesignaleerd en behandeld worden. Ook bij overgewicht kan er sprake zijn van ondervoeding.

Om ondervoeding op tijd te signaleren, brengt de verpleegkundige je voedingstoestand in kaart. Dit gebeurt bij opname of op de polikliniek voor een operatie. Er worden dan vragen gesteld over onder andere het gewichtsverloop en je eetlust. Tijdens je opname wordt je regelmatig gewogen. Dit maakt duidelijk hoe je voedingstoestand zich tijdens het verblijf in het ziekenhuis ontwikkeld.

Indien er sprake is van ondervoeding wordt de diëtist in consult gevraagd en wordt er samen met jou een plan op maat gemaakt.