Obesitas (ernstig overgewicht)

Snel naar

Laatste update 03 mei 2024

Obesitas is ernstig overgewicht, waarbij er sprake is van een zeer grote vetopstapeling in het lichaam. Overgewicht gaat gepaard met verhoogde gezondheidsrisico’s. Het kan leiden tot ziektes zoals hart- en vaatziekten, diabetes type II, ademhalingsproblemen en versnelde slijtage van gewrichten. Uiteindelijk is er een verhoogde kans op overlijden. Overgewicht en obesitas worden bepaald door het berekenen van de Body Mass Index (BMI).

Gevolgen

Overgewicht zorgt ook voor veel psychologische en sociale problemen. Veel voorkomende klachten zijn gevoelens van somberheid en schaamte. Daardoor trekken mensen met ernstig overgewicht zich vaak terug uit sociale activiteiten, zoals feestjes en bijeenkomsten, omdat zij op die gelegenheden bijvoorbeeld niet meer durven te eten.

Ook vermijden zij bijvoorbeeld zwembaden, sportscholen en pashokjes in winkels uit angst voor negatieve reacties op hun uiterlijk. Het gevolg kan zijn dat mensen met ernstig overgewicht in een sociaal isolement raken. Dan kunnen psychologische en lichamelijke problemen toenemen. De kwaliteit van leven neemt af.

Overgewicht is hard op weg een volksziekte te worden. Samen met kanker en hart- en vaatziekten staat obesitas bovenaan de lijst van aandoeningen die de volksgezondheid bedreigen. Het is een snel groeiend probleem in de westerse wereld met sociale, gezondheidskundige en economische aspecten.

Behandeling

Het Obesitas Centrum van ETZ werkt met een compleet programma van vijf jaar dat bestaat uit de screening, een eventueel voortraject, de operatie en het natraject.

Lees meer over het behandeladvies.