De Verpleegkundig Specialist

In Nederland is de Verpleegkundig Specialist (VS) een vrij nieuwe beroepsgroep. Verpleegkundig Specialisten zijn oorspronkelijk hbo-opgeleide BIG-geregistreerde verpleegkundigen (Bachelor of Nursing) die ook een tweejarige, en soms driejarige, NVAO-geaccrediteerde masterstudie, de Master Advanced Nursing Practice (M ANP) hebben voltooid. Na afronding van deze studie, wordt sinds 1 januari 2014 de graad Master of Science verleend. Voorheen was dit de graad Master Advanced Nursing Practice.

Tijdens de studie, werkt de Verpleegkundige in opleiding tot Specialist (VioS) in een specifiek werkveld in de gezondheidszorg, het eigen specialisme.

Registratie

Na afronding van de masterstudie wordt de MANP/MSc geregistreerd in het Register Specialismen Verpleegkunde en het BIG-register, op grond van het specialisme waarin de opleiding is voltooid. Na registratie mag hij/zij zich Verpleegkundig Specialist noemen. Een registratie is geldig voor vijf jaar. Via scholing en werkervaring moet de Verpleegkundig Specialist aantonen dat hij/zij blijft beschikken over voldoende actuele kennis. Als aan de wettelijke eisen wordt voldaan, kan de Verpleegkundig Specialist zich na vijf jaar herregistreren.

Er zijn twee verschillende specialismen:

  • Verpleegkundig Specialist Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
  • Verpleegkundig Specialist Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

In het ETZ is vooral de VS AGZ werkzaam.

In het BIG-register zie je of iemand geregistreerd is als Verpleegkundig Specialist.

Meer informatie over registratie en herregistratie als Verpleegkundig Specialist vind je op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register.

Titel

Niet iedereen mag zich Verpleegkundig Specialist noemen. Alleen diegenen met een Master Advanced Nursing Practice of een Master of Science, die ook zijn geregistreerd in het BIG-register als Verpleegkundig Specialist, mogen zich zo noemen. Misbruik van deze beschermde beroepstitel is strafbaar.

Functie

De Verpleegkundig Specialist heeft veelal jarenlange ervaring als (Bachelor) verpleegkundige in de directe zorg voor patiënten/cliënten. Hij/zij weet wat de mogelijkheden zijn voor de verzorging/behandeling van lichamelijke/geestelijke klachten, de verpleegkundige bril.

De Verpleegkundig Specialist heeft geleerd om ook met een medische bril op naar lichamelijke/geestelijke klachten te kijken, en is wettelijk bevoegd om een behandeling te starten, bijvoorbeeld met medicijnen.

Tijdens de MANP-studie heeft de Verpleegkundig Specialist ook geleerd om beide brillen afwisselend op te zetten, of beide tegelijk, om zo te zorgen voor goede verpleegkundige en goede medische zorg.

Uiteraard overlegt de Verpleegkundig Specialist zo nodig met andere disciplines in het behandelteam, om veilige zorg te garanderen bij complexe problemen.

Verschil Verpleegkundig Specialist en gespecialiseerd verpleegkundige

Naast Verpleegkundig Specialisten bestaan er ook gespecialiseerd verpleegkundigen. Dit zijn verpleegkundigen die zich door middel van een, meestal door het College Ziekenhuis Opleidingen (CZO) geaccrediteerde, vervolgopleiding verder hebben gespecialiseerd in een bepaald werkveld. Verpleegkundig Specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen zijn verschillende beroepen, maar sommige Verpleegkundig Specialisten zijn ook gespecialiseerd verpleegkundige.

Meer informatie?

Als je meer informatie wilt over de functie en de bevoegdheden van de Verpleegkundig Specialist, bekijk  dan de diverse informatiematerialen op de site van de beroepsvereniging voor Verpleegkundig Specialisten V&VN VS:


 

Verpleegkundig Specialisten

Lea van Baest-Verhulst

Verpleegkundig specialist Neuro-oncologie

Ik ben doorgegroeid naar de functie van verpleegkundig specialist neuro-oncologie nadat ik in 1989 in het 'St. Elisabeth Ziekenhuis' als verpleegkundige ben begonnen.

R. van Berkel

Verpleegkundig specialist Reumatologie

Early arthritis, cardiovasculaire risicofactoren bij artritis en osteoporose

Yvonne Bruininx

Verpleegkundig specialist Hematologie

Hematologische behandelopties nemen toe. Het is de kunst om een persoonsgerichte behandeling met duidelijke voorlichting te geven.

I.J.E. Claassen

Verpleegkundig specialist Geriatrie

Als verpleegkundig specialist ben ik betrokken bij de zorg voor kwetsbare ouderen opgenomen in het ziekenhuis.

H. van Daelen

Verpleegkundig specialist Cardiologie i.o.

Als verpleegkundig specialist in opleiding is mijn doel om patiëntgerichte zorg te leveren en altijd oog te hebben voor de belangen van de patiënt.

Karen Dujardin

verpleegkundig specialist neuro-oncologie

Het zorgen, luisteren, praten, er voor de medemens zijn - samen met collega’s - is voor mij de grootste drijfveer.

J. van Eerdewijk

Verpleegkundig specialist MDL

Specialisatie met betrekking tot patiënten met de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa.

Miranda Engelbert

Verpleegkundig specialist bariatrie

Ik ben als verpleegkundig specialist bariatrie betrokken bij de intake en het voortraject van de bariatrische chirurgie.

M.J.E. van Haren

Verpleegkundig specialist Kindergeneeskunde

Vanuit mijn passie voor optimale zorg en behandeling voor kinderen richt ik mij (inter)nationaal op het verbeteren van acute opvang van pasgeborenen en kinderen in het algemeen.

J.G.C.W. de Heer-Damen

Verpleegkundig specialist MDL

kwaliteit en continuiteit van zorg, expertise en shared decision making, holistische benadering

Koen van Hees

Verpleegkundig specialist vaatchirurgie

Als verpleegkundig specialist vaatchirurgie streef ik naar de beste kwaliteit van zorg voor de vaatchirurgische patiënt, zowel op medisch als verpleegkundig gebied.

M. Hengst

Verpleegkundig specialist Geriatrie

Ik ben als verpleegkundig specialist Geriatrie betrokken bij de zorg voor oudere mensen binnen de zorgeenheid Geriatrie

M. Sommer - van den Hondel

Verpleegkundig specialist MDL i.o.

Aandachtsgebied IBD. Samen met de patiënt een keuze maken en een holistische benadering vind ik belangrijk

Renske Hovingh

Verpleegkundig Specialist AGZ

Ik sta voor kwalitatief goede verpleegkundige en medische zorg voor de mens met huidziektes.

B. de Kruijf

Verpleegkundig specialist infectieziekten

Ik wil staan voor persoonsgerichte, integere en kwalitatief hoogstaande zorg aan patiënten met aandacht voor zowel medische, psychische als sociale aspecten van de ziekte.

Lisa Kuijpers - op ’t Hoog

Casemanager longoncologie

Als casemanager longoncologie zijn we het vaste aanspreekpunt tijdens de behandeling van longkanker

Loes Mallens

Verpleegkundig specialist Geriatrie

Ik ben als verpleegkundig specialist Geriatrie betrokken bij de zorg voor oudere mensen binnen de zorgeenheid Geriatrie

S.A.P.A. Martens-Monsieurs

Verpleegkundig Specialist AGZ - Hematologie

Als verpleegkundig specialist hematologie maak ik de verbinding tussen medische en verpleegkundige zorg waarbij persoonsgerichte zorg voorop staat.

Mandy Smeulders

Verpleegkundig Specialist Oncologie - Mammacarcinoom

Wat ik van belang vind is om persoonsgerichte zorg te leveren. Aandacht voor het medische, psychische en sociale aspect. Kwaliteit van leven staat voorop.

Corstiane Smit

Verpleegkundig specialist

Als verpleegkundig specialist dermatologie zie ik geheel zelfstandig patiënten met huidkanker, van diagnose tot behandeling.

Sandra van Strien

Verpleegkundig Specialist Gynaecologie: bekkenbodemproblematiek

Ik ben als verpleegkundig specialist Gynaecologie gedreven in het leveren en verbeteren van de zorg voor patiënten met bekkenbodemproblematiek.

Gabrielle Themen-van der Oest

Verpleegkundig specialist Mammacare

Ik streef naar de beste kwaliteit van zorg voor patiënten met borstproblematiek, zowel bij kanker als een goedaardige afwijking.

E.A.M. Trommelen-Verharen

Verpleegkundig specialist

J.C. Vervoort

Verpleegkundig specialist

Ik streef er naar om samen én in openheid met de patiënt de uitgezette behandeling en zorg te evalueren. Waarbij de patiënt ook zelf keuzes kan en mag maken.

I.L.M. Willemen

Verpleegkundig specialist oncologie

Als verpleegkundig specialist oncologie wil ik een bijdrage leveren aan de best mogelijke zorg voor mensen met kanker. Ik ben betrokken bij patiënten met slokdarm-, maag-, alvleesklier- en darmkanker