Over de Verpleegkundig Specialist

In Nederland is de Verpleegkundig Specialist (VS) een relatief nieuwe beroepsgroep. Verpleegkundigen Specialisten zijn oorspronkelijk HBO-opgeleide BIG-geregistreerde verpleegkundigen (Bachelor of Nursing) die tevens een tweejarige, en in sommige gevallen driejarige, NVAO-geaccrediteerde masterstudie, de Master Advanced Nursing Practice (M ANP) hebben voltooid. Na voltooiing van deze studie, wordt sinds 1 januari 2014 de graad Master of Science verleend. Voorheen was dit de graad Master Advanced Nursing Practice.

Tijdens de studie, werkt de Verpleegkundige in opleiding tot Specialist (VioS) in een specifiek werkveld in de gezondheidszorg, het eigen specialisme.

Registratie

Na afronding van de masterstudie wordt de MANP / MSc geregistreerd in het Register Specialismen Verpleegkunde en het BIG-register, op grond van het specialisme waarin de opleiding is voltooid. Na registratie mag hij/zij zich Verpleegkundig Specialist noemen. Een registratie is geldig voor vijf jaar. Door middel van scholing en werkervaring moet de Verpleegkundig Specialist aantonen dat hij/zij blijft beschikken over voldoende actuele kennis. Als aan de wettelijke eisen wordt voldaan, kan de Verpleegkundig Specialist zich na vijf jaar herregistreren.

 

Er zijn twee verschillende specialismen:

  • Verpleegkundig Specialist Algemene Gezondheidszorg (AGZ)
  • Verpleegkundig Specialist Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

In het ETZ zal vooral de VS AGZ werkzaam zijn.

 

In het BIG-register kun je nagaan of iemand geregistreerd is als Verpleegkundig Specialist.

Meer informatie over registratie en herregistratie als Verpleegkundig Specialist kun je vinden op de website van het Verpleegkundig Specialisten Register.

Titel

Niet iedereen mag zich Verpleegkundig Specialist noemen. Alleen diegenen met een Master Advanced Nursing Practice of een Master of Science, die tevens zijn geregistreerd in het BIG-register als Verpleegkundig Specialist, mogen zich zo noemen. Misbruik van deze beschermde beroepstitel is strafbaar.

Functie

De Verpleegkundig Specialist heeft veelal jarenlange ervaring als (Bachelor) verpleegkundige in de directe zorg voor patiënten/cliënten. Hij/zij weet wat de mogelijkheden zijn voor de verzorging/behandeling van lichamelijke/geestelijke klachten, de verpleegkundige bril.

De Verpleegkundig Specialist heeft geleerd om ook met een medische bril op naar lichamelijke / geestelijke klachten te kijken, en is wettelijk bevoegd om een behandeling te starten, bijvoorbeeld met medicijnen.

Tijdens de MANP-studie heeft de Verpleegkundig Specialist ook geleerd om beide brillen afwisselend op te zetten, of beide tegelijk, om zo te zorgen voor goede verpleegkundige en goede medische zorg.

Uiteraard overlegt de Verpleegkundig Specialist zo nodig met andere disciplines in het behandelteam, om veilige zorg te garanderen bij complexe problemen.

Verschil Verpleegkundig Specialist en gespecialiseerd verpleegkundige

Naast Verpleegkundig Specialisten bestaan er ook gespecialiseerd verpleegkundigen. Dit zijn verpleegkundigen die zich door middel van een, meestal door het College Ziekenhuis Opleidingen (CZO) geaccrediteerde, vervolgopleiding verder hebben gespecialiseerd in een bepaald werkveld. Verpleegkundig Specialisten en gespecialiseerd verpleegkundigen zijn verschillende beroepen, maar sommige Verpleegkundig Specialisten zijn ook gespecialiseerd verpleegkundige.

Meer informatie?

Als je meer informatie wilt over de functie en de bevoegdheden van de Verpleegkundig Specialist, bekijk  dan de diverse informatiematerialen op de site van de beroepsvereniging voor Verpleegkundig Specialisten V&VN VS:


 

Verpleegkundig Specialisten

Karin van der Aa

verpleegkundig specialist Geriatrie

Ik ben als verpleegkundig specialist Geriatrie betrokken bij de zorg voor oudere mensen binnen de zorgeenheid Geriatrie.

Lea van Baest-Verhulst

Verpleegkundig specialist Neuro-oncologie

Ik ben doorgegroeid naar de functie van verpleegkundig specialist neuro-oncologie nadat ik in 1989 in het 'St. Elisabeth Ziekenhuis' als verpleegkundige ben begonnen.

R. (Remko) Berendsen

Verpleegkundig specialist

Verpleegkundig Specialist voor de follow-up na bariatrische chirurgie met aandacht voor gezamenlijke besluitvorming, kwalitatief hoogstaande zorg en innovatie.

R. van Berkel

Verpleegkundig specialist Reumatologie

Early arthritis, cardiovasculaire risicofactoren bij artritis en osteoporose

L. (Lieke) Bertens

Verpleegkundig specialist i.o. Palliatief Advies Team

Palliatieve zorg … de belangrijkste zorg voor de patiënt zodra genezing niet meer mogelijk is. Iets waar ik me met liefde en geduld voor inzet.

Cobie van Beuzekom

Verpleegkundig specialist Palliatief Advies Team

Palliatieve zorg kan anders en beter: daar zet ik me volledig voor in.

Ingrid Claassen

Verpleegkundig specialist Geriatrie

Als verpleegkundig specialist ben ik betrokken bij de zorg voor kwetsbare ouderen opgenomen in het ziekenhuis.

B.B. Cozijnsen

Physician Assistant (PA) Orthopedie

Ik vind het belangrijk om naar de hele patiënt te kijken en goed te luisteren naar wat een patiënt écht belangrijk vindt.

H. van Daelen

Verpleegkundig specialist Cardiologie i.o.

Als verpleegkundig specialist in opleiding is mijn doel om patiëntgerichte zorg te leveren en altijd oog te hebben voor de belangen van de patiënt.

Maud van Dongen

Physician Assistant Neurologie

Ik werk op de poli neurologie. Teamlid van MS-centrum Midden-Brabant, medeverantwoordelijk voor medische zorg aan en begeleiding van mensen met Multiple Sclerose

Karen Dujardin

verpleegkundig specialist neuro-oncologie

Het zorgen, luisteren, praten, er voor de medemens zijn - samen met collega’s - is voor mij de grootste drijfveer.

J. van Eerdewijk

Verpleegkundig specialist MDL

Specialisatie met betrekking tot patiënten met de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa.

N. Embregts-Huijbregts

Physician Assistant (PA) Longgeneeskunde

Door de continuïteit die ik als PA (Physician Assistant) bied, ben ik een vast aanspreekpunt voor patiënten, verpleegkundigen, specialisten en andere disciplines.

Miranda Engelbert

Verpleegkundig specialist bariatrie

Ik ben als verpleegkundig specialist bariatrie betrokken bij de intake en het voortraject van de bariatrische chirurgie.

Veronieke Geenen-Rijniers

Physician Assistant Neurologie

Medische zorg op de stroke-unit. Door de continuïteit die ik als PA bied, ben ik een vast aanspreekpunt voor patiënten, verpleegkundigen, specialisten en andere disciplines

M.J.E. van Haren

Verpleegkundig specialist Kindergeneeskunde

Vanuit mijn passie voor optimale zorg en behandeling voor kinderen richt ik mij (inter)nationaal op het verbeteren van acute opvang van pasgeborenen en kinderen in het algemeen.

J.G.C.W. de Heer-Damen

Verpleegkundig specialist MDL

kwaliteit en continuiteit van zorg, expertise en shared decision making, holistische benadering

Koen van Hees

Verpleegkundig specialist vaatchirurgie

Als verpleegkundig specialist vaatchirurgie streef ik naar de beste kwaliteit van zorg voor de vaatchirurgische patiënt, zowel op medisch als verpleegkundig gebied.

Marloes van Heeswijk

Physician Assistant i.o.

Door actief naar elkaar te luisteren kunnen we zorg op maat leveren, daar sta ik voor

Sabine op ‘t Hoog

Verpleegkundig specialist

In mijn rol als verpleegkundig specialist ben ik werkzaam binnen en buiten de muren van de Intensive Care.

R. Hovingh

Verpleegkundig specialist

Petra de Jong

verpleegkundig specialist Geriatrie

Als verpleegkundig specialist werkzaam op de afdeling Geriatrie.

B. de Kruijf

Verpleegkundig specialist infectieziekten

Ik wil staan voor persoonsgerichte, integere en kwalitatief hoogstaande zorg aan patiënten met aandacht voor zowel medische, psychische als sociale aspecten van de ziekte.

Loes Mallens

Verpleegkundig specialist Geriatrie

Ik ben als verpleegkundig specialist Geriatrie betrokken bij de zorg voor oudere mensen binnen de zorgeenheid Geriatrie

Koen Schults

Physician assistant Cardiologie

Als PA kijk ik breed naar de patiënt en specialiseer daarnaast verder op het gebied van imaging en acute zorg. Mijn rijke ziekenhuiservaring is hierbij een pré

Corstiane Smit

Verpleegkundig specialist Dermatologie

Als verpleegkundig specialist dermatologie zie ik geheel zelfstandig patiënten met huidkanker, van diagnose tot behandeling.

Sandra van Strien

Verpleegkundig Specialist Gynaecologie: bekkenbodemproblematiek

Ik ben als verpleegkundig specialist Gynaecologie gedreven in het leveren en verbeteren van de zorg voor patiënten met bekkenbodemproblematiek.

E.A.M. Trommelen-Verharen

Verpleegkundig specialist

J.C. Vervoort

Verpleegkundig specialist

Ik streef er naar om samen én in openheid met de patiënt de uitgezette behandeling en zorg te evalueren. Waarbij de patiënt ook zelf keuzes kan en mag maken.

I.L.M. Willemen

Verpleegkundig specialist oncologie

Als verpleegkundig specialist oncologie wil ik een bijdrage leveren aan de best mogelijke zorg voor mensen met kanker. Ik ben betrokken bij patiënten met slokdarm-, maag-, alvleesklier- en darmkanker