Geriatriefysiotherapie

Snel naar

Laatste update 24 april 2024

Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen belemmeringen of klachten ervaren. Ze komen hiervoor meestal in aanraking met de fysiotherapeut voor ouderen: de geriatriefysiotherapeut.

De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met een hoge leeftijd, die te maken hebben met complexe gezondheidsproblematiek. Bijvoorbeeld:

  • beroerte
  • dementie
  • ziekte van Parkinson
  • gebroken heup

Behandeling

De patiënt krijgt vooral oefentherapie, gericht op het herwinnen van en omgaan met verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. De geriatriefysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en mantelzorgers. De therapeut informeert over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.