Fysiotherapie

ETZ Elisabeth
Direct nummer
(013) 221 00 50
Openingstijden
ma t/m vrij 8.30-17.00
Route
81

ETZ TweeSteden
Direct nummer
(013) 221 00 50
Openingstijden
ma t/m vrij 8.30-17.00
Route
55

ETZ Waalwijk
Direct nummer
(013) 221 00 50
Openingstijden
ma t/m vrij 8.30-17.00
Route
57

De fysiotherapeut onderzoekt, behandelt, begeleidt en adviseert patiënten met houdings- en bewegingsproblemen. Onze fysiotherapeuten zijn specialisten in bewegen en staan voor, tijdens en na een opname in het ETZ voor jou klaar. De afdeling Fysiotherapie levert aan veel afdelingen in het ETZ zorg en speelt dus voor tal van patiënten een grote rol in hun weg naar herstel.

Als je bent opgenomen in het ETZ, kan jouw arts het nodig vinden om de fysiotherapeut in te schakelen. Je behandelend arts adviseert fysiotherapie bij bijvoorbeeld longaandoeningen, hartproblemen, grote buik- of borstoperaties, operaties aan heupen en knieën en neurologische aandoeningen.

Alle fysiotherapeuten van het ETZ staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en voldoen daarmee aan de opleidingseisen en beschikken over actuele kennis en ervaring.

Buitengewone zorg

Het doel is om de best bewezen zorg te leveren, die past bij jouw persoonlijke situatie. Dit doen we in nauwe samenwerking met andere afdelingen in het ETZ. Daarmee leveren we een positieve en actieve bijdrage aan het genezingsproces, jouw welbevinden en het voorkomen van complicaties.

De fysiotherapeutische zorg zetten we in met de gedachte dat jij als patiënt zelf medeverantwoordelijk bent voor je gezondheid. De fysiotherapeut stimuleert, activeert, mobiliseert en heeft respect voor jou. De fysiotherapeuten werken nauw samen met medisch specialisten, verpleegkundigen en andere paramedische disciplines zoals ErgotherapieLogopedie en Diëtetiek.

Behandeling

De fysiotherapeut komt, als je opgenomen bent in het ETZ, bij jou aan bed en inventariseert je klachten. Samen met jou stelt hij een behandelplan samen. Dit behandelplan wordt afgestemd met de verpleging en je behandelend arts. De behandeling kan ook plaatsvinden volgens een vastgesteld protocol. De behandeling gebeurt op de verpleegafdeling waar je verblijft of in een van onze oefenruimtes of spreekkamers. Waar je behandeling plaatsvindt, hangt af van de benodigde materialen en faciliteiten.

De fysiotherapeut bespreekt met jou wat je zelf kunt doen en wat je onder begeleiding kunt oefenen. De fysiotherapeut heeft hierbij een adviserende en instruerende rol. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is oefentherapie. Aan deze doelen werken we vaak:

  • het bevorderen van bewegen en bewegingsmogelijkheden
  • het versterken en ontspannen van spieren
  • het aanleren van een betere houding
  • het verkrijgen van een beter evenwicht
  • het verbeteren van het looppatroon
  • het aanleren van de juiste ademhalingstechniek
  • het leren omgaan met hulpmiddelen
  • het verminderen van de pijn
  • het zorgen voor een goed evenwicht tussen belasting en belastbaarheidhet trainen van normale bewegingen en handelingen die in het dagelijks leven nodig zijn
Nazorg

Als je na de ziekenhuisopname nog fysiotherapie nodig hebt, kunnen wij je adviseren over een fysiotherapeut bij jou in de buurt. In een aantal gevallen kun je terecht op onze polikliniek. Zo nodig informeren wij de fysiotherapeut van jouw keuze over de behandeling na ontslag uit het ziekenhuis.

Meer informatie

Cor Adriaanse

Fysiotherapeut

Neurologie, Neurochirurgie, hartrevalidatie, Intensive Care, OLK (onbegrepen lichamelijke klachten)

Simone Wilborts-Audenaerde

Fysiotherapeut

Intensive Care

Liesbeth Baaten

Fysiotherapeut

Traumatologie, Orthopedie, Chirurgie, Neurochirurgie

Denise de Bie

Fysiotherapeut

Traumatologie, Orthopedie, Chirurgie, Neurochirurgie

Malou van den Bogaard

Fysiotherapeut

Neurologie, Neurochirurgie, duizeligheidsklachten

Bram van den Buijs

Fysiotherapeut, bewegingswetenschapper

Oncologie, Oncologische revalidatie, Interne Geneeskunde, Geriatrie

Patries Clijsen

Fysiotherapeut, geriatrie fysiotherapeut

Geriatrie, hartrevalidatie, duizeligheidsklachten

Peter Dekkers

Fysiotherapeut

Osteoporosepoli, TENS, bariatrie (obesitas), Interne Geneeskunde, Oncologie, Geriatrie, longziekten

Kim van Dooren

Fysiotherapeut

Traumatologie, Orthopedie, Chirurgie, Neurochirurgie

John Ekelschot

Fysiotherapeut

Hart en longziekten, hart- en longrevaldatie

Joost 't Hart

Fysiotherapeut, handtherapeut

Hartrevalidatie, handtherapie, IC, OLK (Onbegrepen lichamelijke klachten), dry needling, Neurologie

Berry van Hezik

Fysiotherapeut, sportfysiotherapeut, oefentherapeut Cesar

Sportgerelateerde klachten, knierevalidatie, houding- en beweginganalyses, hartrevalidatie, Traumatologie

Michiel Hijwegen

Fysiotherapeut, geriatriefysiotherapeut

Geriatrie, duizeligheidsklachten, onverklaarde lichamelijke klachten (OLK), dry needling

Ted van Hinsbergh

Fysiotherapeut, klinisch epidemioloog

Kinderfysiotherapie, ontwikkelingspoli, wetenschappelijk onderzoek

Suzanne van Hoek

Fysiotherapeut

IC, Interne Geneeskunde, Neurochirurgie, hart- en longziekten

Hans Jenniskens

Fysiotherapeut

Traumatologie, Orthopedie, Chirurgie, Neurochirurgie

Toos Kester

Fysiotherapeut

Orthopedie, orthopedische klachten met name schouder, heup en knieklachten, schouderrevalidatie

Annemarie de Kok

Fysiotherapeut, oedeemfysiotherapeut

Oedeemfysiotherapie, reuma, ontspanning, hydrotherapie

Dick de Kok

Fysiotherapeut, manueel therapeut

Orthopedische klachten, Chirurgie, obesitas, hartrevalidatie

Reske Mattheeuwse

Fysiotherapeut, handtherapeut

Orthopedie, schouderrevalidatie, hart- en longrevalidatie, handtherapie, TENS

Marloes van Moorsel

Fysiotherapeut

Neurologie, Neurochirurgie, duizeligheidsklachten

Pauline van Oeveren

Fysiotherapeut, bekkenfysiotherapeut, kinderbekkenfysiotherapeut

Bekkenklachten, bekkenbodemproblematiek, zwangerschapsbegeleiding, zindelijkheidsproblematiek bij kinderen, dry needling

Jamie Paling

Fysiotherapeut

Orthopedie, hartrevalidatie, OLK (onbegrepen lichamelijke klachten), Interne Geneeskunde

Sven Prochowski

Fysiotherapeut, manueel therapeut

Orthopedische klachten, wervelkolom gerelateerde klachten, nekklachten en epicondylitis lateralis (tenniselleboog), hartrevalidatie, Traumatologie

Riet Becx-van Rooij

Fysiotherapeut

Traumatologie, Orthopedie, Chirurgie, Neurochirurgie

Ellen Sanders

Fysiotherapeut

Orthopedie, Neurologie, Neurochirurgie, Interne Geneeskunde, longziekten

Lianne Sanders

Fysiotherapeut, handtherapeut

Handtherapie, reuma, oedeemtherapie, osteoporose, Chirurgie

Petra Smulders

Fysiotherapeut

Fibromyalgie, Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS), onverklaarde lichamelijke klachten (OLK), TENS

Geke Snelders

Fysiotherapeut

Klinisch fysiotherapeut op alle afdelingen, hartrevalidatie, bariatrie (obesitas).

Jeffrey Wijnans

Fysiotherapeut, oncologisch fysiotherapeut

Oncologie, Interne Geneeskunde, longziekten, Neurologie

Marlies Wilting

Teamleider, bekkenfysiotherapeut, kinderbekkenfysiotherapeut

Bekkenbodemproblematiek, bekkenklachten, zindelijkheidsproblematiek bij kinderen, zwangerschapsbegeleiding