Nieuwbouw

Omgeving ETZ Waalwijk

Plannen nieuw Centrum voor gezondheid en herstel en woningbouw op ziekenhuisterrein ETZ Waalwijk

Op het terrein van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) aan de Kasteellaan in Waalwijk komen op termijn een nieuw Centrum voor gezondheid en herstel en maximaal 195 woningen (sociale huur en koop), exclusief zorgwoningen.

Basis voor de plannen zijn de door burgemeester en wethouders vastgestelde uitgangspunten voor de locatie ETZ Waalwijk. In de plannen van het ziekenhuis wordt het terrein in twee fasen ontwikkeld. Eerst worden alle ziekenhuisactiviteiten grotendeels verplaatst naar de voorzijde van het ziekenhuis, met de bestaande entree, de poliklinieken en de huidige hoogbouw. Hier is Mijzo (revalidatiezorg aan ouderen) op de vierde verdieping gehuisvest. Dan wordt de laagbouw aan de achterzijde gesloopt. Daar moet een Centrum voor gezondheid en herstel gebouwd worden, waarin het ziekenhuis, de huisartsenpost en Mijzo samen worden ondergebracht. Als dit klaar is, verhuist de medische zorg naar de nieuwbouw en gaat de hoogbouw tegen de vlakte.

Flink investeren

Gerard van Berlo, lid van de raad van bestuur van het ETZ: “We gaan investeren in de zorg in Waalwijk en omgeving om daar ook voor de toekomst de zorg te garanderen. We focussen ons daarbij op poliklinische zorg en diagnostiek. Dit sluit aan bij de zorgvisie van het ETZ: ‘Dichtbij wat kan, centraal wat moet’. We hopen dat veel partners zich daaraan willen verbinden, zodat we samen een hoogwaardig Centrum voor gezondheid en herstel kunnen realiseren. Dat is echt een aanwinst voor de gemeente Waalwijk en haar omgeving.”

Woningen toevoegen en zorg behouden

Ook de gemeente Waalwijk is enthousiast over de plannen. Wethouder Eric Daandels zegt blij te zijn dat dit markante gebied wordt aangepakt. “Bouwen, bouwen, bouwen, blijft ook de komende jaren de belangrijkste oplossing voor de aanpak van de wooncrisis. Met deze plannen voegen we woningen toe en behouden we tegelijkertijd de zorg. We gaan naar een heel andere manier van woningbouwontwikkeling. Niet alleen de gebouwen staan centraal. Maar we ontwikkelen steeds meer integraal en kijken naar het hele plangebied. Dus ook naar het versterken van het groen. Dit alles om onze inwoners in een prettige omgeving te laten wonen en werken.”

Krachten bundelen

Met het oog op de forse toename van het aantal ouderen en de krappe arbeidsmarkt, is gezond ouder worden een verantwoordelijkheid van iedereen. Door de krachten te bundelen in het gezondheidscentrum, dragen wij hier samen bij aan deze grote maatschappelijke opgave.

Participatietraject met omwonenden

De complete ontwikkeling van het terrein en de precieze invulling (naast de poliklinische, niet-intensieve zorg die het ETZ hier levert) wordt in nauw overleg tussen gemeente, ontwikkelende partij en omgeving verder uitgewerkt. Dan wordt bepaald wat of er nog meer naast het Centrum voor gezondheid en herstel en woningbouw op het terrein komt. Door de ontwikkelende partij wordt een participatietraject gestart waarbij de omwonenden betrokken worden.

Plan gezondheidscentrum Waalwijk
Plan gezondheidscentrum Waalwijk

Vooraanzicht ETZ Waalwijk
Vooraanzicht ETZ Waalwijk

Waalwijk in de media

 

Veelgestelde vragen

Heb je een vraag en vind je het antwoord hieronder niet?
Mail dan je vraag of tip naar team nieuwbouw ETZ: nieuwbouw@etz.nl.

Stedebouwkundig concept Een groen hart
Stedebouwkundig concept Een groen hart

 • Wat zijn de plannen met het ziekenhuisterrein van locatie ETZ Waalwijk?

  Op het terrein van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) aan de Kasteellaan in Waalwijk komen op termijn een nieuw Centrum voor gezondheid en herstel en circa 275 woningen in allerlei typologieën. Zowel sociale huur, betaalbare huur- en koop, vrije sector huur en koop. Daarnaast komen er revalidatie wooneenheden.

 • Wat is de planning voor de bouw?

  De nieuwbouw van het gezondheidscentrum en de woningen start in de 1e helft van 2025. Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd. De verwachting is dat het gezondheidscentrum eind2026 / begin 2027 gereed is.

  Het terrein wordt in twee fasen ontwikkeld. Eerst worden alle ziekenhuisactiviteiten grotendeels verplaatst naar de voorzijde van het ziekenhuis, met de bestaande entree, de poliklinieken en de huidige hoogbouw. Hier is Mijzo (revalidatiezorg aan ouderen) op de vierde verdieping gehuisvest. Dan wordt de laagbouw aan de achterzijde gesloopt. Daar moet een Centrum voor gezondheid en herstel gebouwd worden, waarin het ziekenhuis, de Huisartsen Spoedpost en Mijzo samen worden ondergebracht. Als dit klaar is, verhuist de medische zorg naar de nieuwbouw en gaat de hoogbouw tegen de vlakte. Op deze plek worden dan woningen gebouwd.

 • Waarom wordt gekozen voor nieuwbouw?

  De kwaliteit van het huidige gebouw laat te wensen over. Het is te groot en het beschikbare aantal vierkante meters wordt niet optimaal benut. Door te investeren in passende voorzieningen, onderstrepen het ETZ, de gemeente, Mijzo en Primacura (HASP) het belang van een gezondheidscentrum in Waalwijk. Deze drie organisaties vinden de bereikbaarheid van zorg dichtbij huis belangrijk. Ze investeren in de zorg in Waalwijk en omgeving om daar ook voor de toekomst de zorg te garanderen. Dit sluit aan bij de zorgvisie van het ETZ: ‘Dichtbij wat kan, centraal wat moet’. De hoop is erop gevestigd dat veel partners zich daaraan willen verbinden, zodat er een hoogwaardig Centrum voor gezondheid en herstel komt.

 • Waarom wordt gekozen om woningen te bouwen op het ziekenhuisterrein?

  De huidige locatie aan de Kasteellaan is te groot voor het huidige ziekenhuis in Waalwijk. In Waalwijk is een groot tekort aan koop- en sociale huurwoningen. Dit komt omdat de bevolking in Waalwijk sterker groeit dan in omliggende gemeenten, mede door het toenemende aantal arbeidsmigranten. De plannen voor het ziekenhuisterrein sluiten dus goed aan bij de ambities van de gemeente om de komende jaren flink te bouwen. Gelet op de demografische ontwikkelingen in de regio Waalwijk is het daarnaast belangrijk dat er voor de eerstelijnszorg zoals huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten voldoende verwijsmogelijkheden naar zorg in Waalwijk blijven bestaan.

 • Welke zorginstellingen komen in het gezondheidscentrum?

  Dat weten we nu nog niet precies. In ieder geval krijgen het ETZ, de Huisartsen Spoedpost en Mijzo een plek in het nieuwe gezondheidscentrum. Je kunt ook denken aan zorgaanbieders zoals een huisarts, tandarts, fysiotherapeut en apotheek.

 • Welke zorg gaan het ETZ, de Huisartsen Spoedpost en Mijzo leveren in het nieuwe centrum?

  Patiënten kunnen op locatie ETZ Waalwijk terecht voor niet-complexe zorg, eenvoudige diagnostiek, chronische vervolgzorg en poliklinische zorg. De Huisartsen Spoedpost en Mijzo zijn nu al aanwezig op deze locatie met medische revalidatiezorg voor oudere mensen.. Het aantal senioren wordt groter en daarmee de groeiende hulpvraag door ouderen. Voor deze groep is zorg dichtbij belangrijk.

 • Is het nieuwe gezondheidscentrum alleen voor de inwoners van Waalwijk?

  Nee, niet alleen inwoners van de regio Waalwijk bezoeken het huidige ziekenhuis. Mensen die aan de noordzijde van Tilburg wonen, gaan graag naar deze ziekenhuisvestiging in Waalwijk. Zij waarderen het kleinschalige karakter van het ziekenhuis, de korte loopafstanden en de ruime parkeermogelijkheden.

 • Hoe worden omwonenden betrokken?

  De complete ontwikkeling van het terrein en de exacte invulling wordt in nauw overleg tussen gemeente, ontwikkelende partij en omgeving verder uitgewerkt. Dan wordt bepaald wat of er nog meer naast het Centrum voor gezondheid en herstel en woningbouw op het terrein komt. Door de ontwikkelende partij wordt een participatietraject gestart waarbij de omwonenden betrokken worden.

 • Wat kunnen de huidige huurders verwachten?

  We vragen de huidige huurders of ze belangstelling hebben voor het nieuwe gezondheidscentrum. De huidige huurders zijn onder meer Oogzorgpunt, Puur verloskunde, Arbo Unie en het LaserCentrum Dermatologie.