Spreekuur hoofd-hals oncologie

Snel naar

Laatste update 10 juni 2024

Op de polikliniek MKA-chirurgie op locatie ETZ Elisabeth behandelen we patiënten met goed- en kwaadaardige tumoren in het hoofd-halsgebied. Voor deze patiënten hebben wij een speciaal hoofd-halsoncologie spreekuur op maandag tot en met vrijdag.

Hoofd-halsoncologie

Het specialisme Oncologie houdt zich bezig met de behandeling van gezwellen. De hoofd-halsoncologie houdt zich bezig met kanker van de mond-, neus- en keelholte, het strottenhoofd, de speekselklieren en ook sommige huidtumoren in het hoofd-halsgebied.

Volgens landelijke afspraken mogen deze afwijkingen alleen behandeld worden in door de Nederlandse Werkgroep voor Hoofd-halstumoren erkende centra. Het ETZ is zo’n erkend behandelcentrum. In een multidisciplinair team is de MKA-chirurgie-oncoloog een van de specialisten, naast onder meer de KNO-arts-oncoloog, de radiotherapeut, internist en plastisch chirurg.

Werkwijze

Bij verdenking of onrust kan je huisarts of tandarts voor jou een verwijzing regelen. We zorgen ervoor dat alle patiënten van wie de huisarts of tandarts een verdenking heeft van iets kwaadaardigs, dezelfde week nog worden gezien. Er volgen dan verschillende afspraken en meestal ook een aantal onderzoeken.

Symptomen

Kwaadaardige gezwellen van het hoofd-halsgebied zijn vaak gerelateerd aan een combinatie van roken en alcoholgebruik. Maar er komen ook tumoren voor die daar niet aan gerelateerd zijn. Symptomen die aanleiding zijn voor nader onderzoek:

  • zweertjes in de mond of op lippen en huid die niet vanzelf genezen binnen enkele weken
  • heesheid die langer dan zes weken duurt
  • slikklachten
  • onverklaarbare oorpijn
  • overgeven van bloed of bloederig speeksel
  • steeds terugkerende neusbloedingen of blijvende verstopping
  • pijnloze zwellingen onder de kaak of in de hals
  • gevoelsstoornissen of verlammingsverschijnselen in het gezicht

Uitslag biopt

Wanneer de uitslag van het biopt niet goed blijkt te zijn, krijgt u meestal een aantal vervolgafspraken bij andere poliklinieken voor verder onderzoek. Het is niet altijd nodig om verder onderzoek bij andere poliklinieken te laten verrichten. Soms is bijvoorbeeld enkel een operatie nodig. Dat hangt af van de uitslag van het biopt.

Op de polikliniek MKA behandelen we ook patiënten met kanker in het hoofd-halsgebied. Voor deze patiënten hebben wij een speciaal spreekuur opgezet op maandag en vrijdag.

Vervolgafspraken gebundeld

Moet je extra onderzoeken ondergaan, dan maken we hiervoor zo snel mogelijk na de uitslag van het biopt afspraken. Dat betekent dat je vaak binnen enkele dagen na de uitslag van het biopt weer terugmoet naar het ziekenhuis voor de onderzoeken.

Deze afspraken proberen we zoveel mogelijk op een of twee dagen te plannen, zodat je zo snel mogelijk wordt geholpen en zo min mogelijk op en neer naar het ziekenhuis hoeft. Na de onderzoeken krijg je binnen twee weken de uitslag en wordt het behandelplan besproken.

Je kunt bijvoorbeeld naar de volgende poliklinieken worden doorverwezen:

Behandelplan

Als alle uitslagen van de onderzoeken bekend zijn, bespreken onze zorgverleners jouw uitslagen met collega’s uit het Erasmus MC in Rotterdam. Het behandelplan wordt in het ETZ vastgesteld. Hierna bespreek je met jouw behandelaar het definitieve behandelplan. De behandeling bestaat vaak uit een operatie en/of bestraling en soms chemotherapie, of een combinatie daarvan. Voor, tijdens en na de behandeling  krijg je begeleiding van een groot en ervaren team van zorgprofessionals. Een van onze casemanagers begeleidt jou in het hele traject.

Topklinisch expertisecentrum

Voor behandeling van hoofd-halstumoren heeft het ETZ de erkenning van topklinisch expertisecentrum ontvangen van STZ. Dit betekent dat in het ETZ bijzondere kennis en expertise aanwezig is voor deze patiënten en verwijzers. Verder geeft het aan dat het ETZ 24 uur per dag en zeven dagen per week dezelfde hooggekwalificeerde zorg levert en dat medewerkers voortdurend werken aan verbetering hiervan.

Beoordelingscriteria voor deze STZ-erkenning zijn onder andere patiëntgerichtheid, deelname aan professioneel netwerk, wetenschap, multidisciplinaire continuïteit van de patiëntenzorg, innovatie. De erkenning als Topklinisch expertisecentrum geeft dus aan dat er wordt gewerkt in een topklinisch klimaat.

Zorgteam

Voorbereiden op

Ziekte en behandeling

Locaties

ETZ Elisabeth

Direct nummer
(013) 221 02 20

Openingstijden
Telefonisch 09.00-16.00 uur

Route
6

Pagina delen?