Polikliniek Plastische Chirurgie

Snel naar

Laatste update 03 juni 2024

Het specialisme Plastische Chirurgie wil een buitengewone behandeling bieden die afgestemd is op jouw zorgvraag. We kijken daarbij altijd hoe we de zorg kunnen verbeteren en luisteren daarbij naar jouw vragen en verwachtingen. Onze plastisch chirurgen houden spreekuren op locatie ETZ Elisabeth en locatie ETZ Waalwijk.

Gang van zaken

Je maakt een afspraak met een van onze plastisch chirurgen op de polikliniek Plastische Chirurgie. Daarna heb je met de behandelend arts een gesprek waarin jouw vragen en verwachtingen aan bod komen. De arts vraagt toestemming aan jouw verzekering voor de behandeling. Na toestemming volgen de voorbereidende onderzoeken voor de operatie. De operatie kan onder plaatselijke verdoving op het behandelcentrum of onder narcose op de operatiekamer plaatsvinden.

Nazorg

Ook na je behandeling of operatie kun je rekenen op de beste zorg. De nazorg vindt plaats op de polikliniek Plastische Chirurgie. Dit houdt in dat de arts de nacontrole doet en de verpleegkundige de wondzorg bij jou uitvoert en eventuele hechtingen verwijdert. Hoeveel controles je krijgt, verschilt per behandeling. De zorg is altijd afgestemd op jou. Indien jij en debehandelend specialist tevreden zijn over het behaalde resultaat, beëindigen we het zorgtraject.

Zorgteam

Locaties

ETZ Elisabeth

Direct nummer
(013) 221 03 40

Openingstijden
ma t/m vrij 8.30 – 17.00 uur

Telefonisch 9.00 – 16.00 uur
Vanaf 24 juni 9.00 – 11.30 uur en 13.30 – 16.00 uur

Route
32

ETZ Waalwijk

Direct nummer
(013) 221 03 40

Openingstijden
ma t/m vrij 8.30 – 17.00 uur

Telefonisch  9.00 – 16.00 uur
Vanaf 24 juni 9.00 – 11.30 uur en 13.30 – 16.00 uur

Route
46

Pagina delen?