Centrum Voortplanting Brabant

Snel naar

Laatste update 05 juni 2024

Heb je een kinderwens en lukt het niet om zwanger te raken? Gelukkig raakt negentig procent van alle stellen na een jaar onbeschermde gemeenschap spontaan zwanger. Gebeurt dit niet, dan kan er sprake zijn van verminderde vruchtbaarheid. Het Centrum Voortplanting Brabant (CVB) staat dan voor jou klaar. Dagelijks helpen we zowel heterostellen, lesbische stellen als alleengaanden met hun kinderwens. We zijn onderdeel van het ETZ. Hierdoor hebben we alle specialisten en expertise in huis.

“Bij Centrum Voortplanting Brabant hebben we alle aandacht voor jouw kinderwens”

kinderwens

Topklinisch expertisecentrum

Voor Centrum Voortplanting Brabant heeft het ETZ de erkenning van Topklinisch expertisecentrum ontvangen van STZ. Dit betekent dat Centrum Voortplanting Brabant hooggespecialiseerde zorg aanbiedt waarbij de patiënt centraal staat en dat medewerkers voortdurend werken aan verbetering hiervan.

Beoordelingscriteria voor deze STZ-erkenning zijn onder andere patiëntgerichtheid, deelname aan professioneel netwerk, wetenschap, multidisciplinaire continuïteit van de patiëntenzorg en innovatie. De erkenning als Topklinisch expertisecentrum geeft dus aan dat er wordt gewerkt in een topklinisch klimaat.

Meer weten over het CVB of onze behandelingen? Ga naar infocvb.nl

 

 • Hoe werkt het CVB?

  Als het niet lukt om zwanger te raken, dan starten we in principe altijd met een diagnostisch onderzoek. Het diagnostisch onderzoek is erop gericht een of meerdere oorzaken van uitblijvende zwangerschap te achterhalen. Zo kan bijvoorbeeld het ontbreken van een cyclus bij een vrouw een reden zijn waarom de zwangerschap uitblijft. Het kan ook aan de verminderde zaadkwaliteit van een man liggen. Kortom, we starten met onderzoek naar het onderliggend probleem. In 30% van de gevallen vinden we de oorzaak bij de vrouw, bij 30% ligt de oorzaak de man en bij 30% ligt de oorzaak bij zowel de man als de vrouw, of is de oorzaak niet te verklaren.

  De periode van diagnostiek houden wij zo kort mogelijk. Zodra wij alle diagnostiek uitgevoerd hebben, bespreken we de uitkomsten, de consequenties en welke behandeling passend is. Dit kan betekenen dat we adviseren het rustig af te wachten en de spontane kansen optimaal te benutten. Wanneer wat stippen op een dobbelsteen ontbreken, gooi je minder makkelijk 2×6. Om de kansen te vergroten, vullen wij de ontbrekende stippen aan. Dit kan met leefstijladviezen, seksuologische adviezen of door een bepaalde behandeling toe te passen. Zo nemen de kansen weer toe.

 • Zo kun je ons bereiken

  Centrum Voortplanting Brabant (CVB): (013) 221 00 60
  Voor het maken van een afspraak, niet-medische vragen of het opvragen van medische gegevens.

  Telefonisch spreekuur: (013) 221 30 06
  Voor medische vragen en uitslagen kun je telefonisch contact opnemen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 09.30 uur en tussen 13.00 en 14.30 uur, donderdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur.

  Noodgevallen: Fam (013) 221 08 00
  In noodgevallen kun je buiten kantooruren contact opnemen met Fam.

  Of mail naar cvb@etz.nl

Zorgteam

Locaties

ETZ Elisabeth

Direct nummer
(013) 221 00 60

Route
92

Pagina delen?