Echo-onderzoek van perifere zenuwen en/of spieren

Snel naar

Laatste update 10 juni 2024

Het echo-onderzoek is een onderzoek waarbij met behulp van geluidsgolven de zenuwen en spieren in armen en/of benen onderzocht worden. Het onderzoek is niet pijnlijk en duurt 10 tot 30 minuten.

Het onderzoek wordt verricht door een laborant en/of een neuroloog. Afhankelijk van het te onderzoeken lichaamsdeel, wordt u gevraagd te gaan liggen of zitten. De laborant of neuroloog beweegt een taster over de huid om de desbetreffende zenuw of spier in beeld te brengen.

Voor een goede geleiding van de geluidsgolven wordt er gel tussen de taster en de huid aangebracht. De taster zendt niet hoorbare geluidsgolven uit, die gedeeltelijk weerkaatst worden. De weerkaatste golven worden opgevangen en omgezet in echobeelden, zodat ze zichtbaar worden op een beeldscherm.

De uitslag hoort u van de arts op de polikliniek. Als het goed is, hebt u hiervoor al een afspraak gemaakt.

Topklinisch expertisecentrum

Voor de echo-onderzoek van de zenuwen heeft het ETZ de erkenning van topklinisch expertisecentrum ontvangen van STZ. Dit betekent dat in het ETZ bijzondere kennis en expertise aanwezig is voor deze patiënten en verwijzers. Verder geeft het aan dat het ETZ 24 uur per dag en zeven dagen per week dezelfde hooggekwalificeerde zorg levert en dat medewerkers voortdurend werken aan verbetering hiervan.

Beoordelingscriteria voor deze STZ-erkenning zijn onder andere patiëntgerichtheid, deelname aan professioneel netwerk, wetenschap, multidisciplinaire continuïteit van de patiëntenzorg, innovatie. De erkenning als Topklinisch expertisecentrum geeft dus aan dat er wordt gewerkt in een topklinisch klimaat.