Depressie

Snel naar

Laatste update 02 mei 2024

Iedereen voelt zich weleens somber, lusteloos, neerslachtig of in de put. Als deze gevoelens ten minste gedurende een paar weken het grootste deel van de dag bestaan en u zich niet over de somberheid heen kunt zetten, dan spreken we van een depressie. Voor sombere periodes kunnen een paar gesprekken met de huisarts voldoende zijn. Ook kan een geneesmiddel hierbij helpen.

Indien de depressieve klachten na drie maanden niet verbeteren, is een intensievere behandeling nodig. Hiervoor kunt u naar de polikliniek Psychiatrie verwezen worden.

Behandeling

De behandeling van een depressie vraagt een speciale aanpak. Eerst wordt een zorgvuldige diagnose gesteld om eventueel de onderliggende biologische of lichamelijke, psychische en sociale oorzaken te achterhalen.

Vervolgens wordt een op maat gemaakt behandelplan samengesteld. Dat kan een behandeling met medicatie zijn, eventueel gecombineerd met psychotherapeutische mogelijkheden (individueel of in een groep). Ook kunt u doorverwezen worden naar medisch specialisten die aandacht kunnen geven aan de lichamelijke klachten.