Poliklinische groepspsychotherapie-CGT

Snel naar

Laatste update 03 mei 2024

Klachten

De patiënten van deze poliklinische groepspsychotherapie hebben vaak last van diverse klachten die al langere tijd bestaan. Naast angst- of paniekklachten en somberheid of depressie ervaren zij vaak gevoelens van onrust en spanning zonder altijd goed te weten waar deze gevoelens vandaan komen. Deze spanningen en onrustgevoelens kunnen zich op allerlei manieren uiten en leiden vaak tot beperkingen en/of lijden in het dagelijks leven.

Ook kan er sprake zijn van een negatief zelfbeeld, moeite hebben met voor zichzelf op te komen, bang zijn voor een negatieve beoordeling door anderen, bang zijn om verlaten te worden, voortdurend te hoge eisen aan zichzelf stellen, alles onder controle willen houden, zich afvragen wie men eigenlijk is en moeite hebben met het herkennen en hanteren van emoties. Door al deze klachten zijn patiënten vaak vastgelopen in hun leven.

Wanneer zich in de jeugd of in het recentere verleden schokkende gebeurtenissen hebben voorgedaan (zoals bijvoorbeeld seksueel misbruik, mishandeling of gepest zijn) kan een poliklinische groepspsychotherapie helpen om de negatieve gevolgen in het dagelijks leven te verminderen.
Soms ervaren patiënten zelf weinig last, maar heeft de omgeving moeite met het gedrag van de patiënt. Deze patiënten kunnen, als zij voldoende gemotiveerd zijn, ook baat hebben bij een poliklinische groepsbehandeling.

Inhoud van de groepspsychotherapie

Wat gebeurt er in binnen de poliklinische groepspsychotherapie? Aandachtspunten binnen de behandeling zijn:

 • zicht krijgen op terugkerende, niet-helpende patronen met betrekking tot hoe je met uzelf en anderen omgaat en de bijbehorende gedachten, opvattingen en emoties.
 • doorbreken van deze niet-helpende patronen.
 • het bespreken van onderwerpen uit het heden en verleden die je bezighouden.
 • het bespreken van de dagelijkse zaken waar je tegenaan loopt.

Er is een vast wekelijks programma van twee dagdelen. De onderdelen van het programma zijn:

 • Psychotherapie
 • Beeldende therapie
 • Psychomotore therapie
 • Sociotherapie

Hoe en wat in het kort

 • Duur: 3 tot 9 maanden
 • 2 dagdelen per week
 • 4 therapie onderdelen per week, elk 90 minuten
 • Pauzes met koffie en thee

Gang van zaken

De verwijzing vindt plaats via één van de medewerkers van de zorgeenheid Psychiatrie. Na aanmelding door één van hen vindt een intakegesprek plaats met de behandelend psycholoog.

De behandeling is op twee momenten in de week en wordt begeleid door diverse therapeuten. Tussendoor worden evaluaties gepland, geven we feedback  over de afgelopen periode en kijken we of verlenging van de behandeling zinvol of wenselijk is.