Poliklinische groepspsychotherapie-DIT

Snel naar

Laatste update 03 mei 2024

De patiënten van de poliklinische groepspsychotherapie DIT voor terugkerende angst-, somatoforme of stemmingsstoornissen en/of milde persoonlijkheidsproblematiek hebben vaak last van diverse klachten. Naast angst- of paniekklachten en somberheid/depressie ervaren zij vaak gevoelens van onrust en spanningen zonder altijd goed te weten waar deze gevoelens vandaan komen. Deze spanningen en onrustgevoelens kunnen zich ook uiten via allerlei lichamelijke klachten. Er kan ook sprake zijn van een negatief zelfbeeld, moeite hebben met voor zichzelf op te komen, bang zijn voor een negatieve beoordeling door anderen, bang zijn om verlaten te worden, voortdurend te hoge eisen aan zichzelf stellen, alles onder controle willen houden, zich afvragen wie men eigenlijk is en moeite hebben met het herkennen en hanteren van emoties. Door al deze klachten zijn patiënten vaak vastgelopen in hun leven. Ook wanneer zich in de jeugd of in het recentere verleden schokkende ge-beurtenissen hebben voorgedaan (zoals bijvoorbeeld seksueel misbruik, mishandeling of gepest zijn) kan een poliklinische groepspsychotherapie helpen om de negatieve gevolgen in het dagelijks leven te verminderen. 

De poliklinische groepspsychotherapie is gericht op verandering. Dit vergt van patiënten motivatie en doorzettingsvermogen om met de behandeling door te gaan, ook wanneer het moeilijk wordt. De wens om te willen veranderen en de bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen gedrag zijn belangrijke aspecten die het succes van de behandeling bepalen. De poliklinische groep is met name bedoeld voor patiënten die ondanks hun klachten op een aantal levensgebieden (zoals bv. werk, relatie, school, vrije tijd) stabiel functioneren, zodat zij de in de behandeling opgedane ervaringen direct kunnen gebruiken in hun eigen leefsituatie.

Aandachtspunten binnen de behandeling:

  • Zicht krijgen op terugkerende, niet-helpende patronen met betrekking tot hoe de patiënt met zichzelf en anderen omgaat en de bijbehorende gedachten, opvattingen en emoties.
  • Doorbreken van deze niet-helpende patronen.
  • Het bespreken van onderwerpen uit het heden en verleden die de patiënt bezighouden.
  • Het bespreken van de dagelijkse zaken waar de patiënt tegenaan loopt.

Binnen de poliklinische groepspsychotherapie wordt vooral gewerkt met de methoden Dynamische Interpersoonlijke Therapie (DIT) en psychodynamische groepspsychotherapie. Binnen de Dynamische Interpersoonlijke Therapie wordt de rode draad gevormd door de zogenaamde Interpersoonlijke Affectieve Focus (IPAF). In de IPAF wordt een dominant interpersoonlijk patroon beschreven waarin naar voren komt hoe iemand zichzelf ziet in het contact met anderen, hoe de ander daarin past en welke affecten (emoties) daarbij horen. Tevens wordt in de IPAF beschreven wat men in dit patroon anders zou willen. Binnen psychodynamische groepspsychotherapie wordt gekeken naar de verschillende (onderlinge) interacties in de groep en de groepsdynamiek.

De behandelgroep bestaat uit een open groep van maximaal 9 patiënten, mannen en vrouwen, in leeftijd variërend van ongeveer 20 tot 55 jaar. De groep komt wekelijks een dagdeel bijeen voor groepspsychotherapie en aansluitend beeldende therapie. De totale behandelduur bedraagt 1 jaar. De groepspsychotherapie wordt gegeven door een psychotherapeut (en co-therapeut); de beeldende therapie door een beeldend therapeut. Om te bezien of het behandelproces naar ieders wens verloopt en eventuele aanscherping van de behandeldoelen, zullen regelmatig een evaluatie en effectmeting plaatsvinden (na 4 en 8 maanden).