Sociotherapie

Snel naar

Laatste update 03 mei 2024

Sociotherapie is groepstherapie die gericht is op het ‘hier & nu’. Het dagelijks leven is het uitgangspunt van de therapiesessies.

De inhoud van sociotherapie is gevarieerd en voor een groot deel afhankelijk van de inbreng van de patiënten zelf (en waar nodig van de therapeut in de vorm van psycho-educatie). Hoe is het nu (de jouw bekende patronen) en wat wil je veranderen (je doelen)?

Verschillende thema’s van het dagelijks leven worden besproken, zoals:

  • goede zelfzorg;
  • sociale contacten;
  • dagbesteding;
  • leefstijl;
  • gevolgen van je klachten.

Ook wordt in de sociotherapie het dagelijkse leven in de therapie en in de therapiegroep besproken (zoals afdelingsregels en functioneren in en van de groep).

Beleving en emoties bij deze thema’s staan centraal in de sociotherapie. Herkenning, erkenning, begrip, steun en feedback zijn werkzame elementen in deze therapie waarbij er tegelijkertijd ook aandacht is voor onderlinge verschillen.