Opname Vervangende Dagbehandeling (OVDB) – groep

Snel naar

Laatste update 03 mei 2024

Wat is OVDB

De OVDB staat voor de Opname Vervangende Dagbehandeling. Deze dagbehandeling is gericht op het behandelen van (psychiatrische) klachten. Angst- en stemmingsklachten kunnen bijvoorbeeld een reden zijn om deel te nemen aan deze dagbehandeling. De OVDB biedt ook behandeling aan mensen in een overgangssituatie, die vanuit een klinische opname op de Medisch Psychiatrische Unit (MPU) naar huis gaan. De behandeling vindt plaats in groepsverband.

Doelstellingen OVDB

De algemene behandeldoelen van OVDB zijn stabilisatie, activatie, het (leren) aanbrengen van dagstructuur en resocialisatie. Tijdens het intakegesprek worden de individuele behandeldoelen met je afgesproken. Ons streven is het bieden van een veilige (leer)omgeving, waarbij je samen met de groep en de therapeuten kunt werken aan je herstelproces.

Therapieprogramma OVDB

Het therapieprogramma bestaat uit verschillende therapieonderdelen. De gesprekstherapieën, zoals cognitieve gedragstherapie, psycho- educatie, groepsgesprek met psychiater, sociotherapie en probleem oplossen. De ervaringsgerichte therapievormen zoals, beeldende therapie, dans- en bewegingstherapie, sport en spel, ontspanning, muziektherapie en arbeidstherapie.

Tijdens de therapieën kun je leren ontdekken hoe je de dagelijkse dingen kunt aanpakken. Je wordt geholpen bij het vinden van handvatten, om je eigen regie te herpakken.

Individuele gesprekken OVDB

Tijdens de behandeling krijg je een individueel gesprek met de hoofdbehandelaar/psychiater of een psychiater in opleiding van de OVDB. Daarnaast krijgt je een gesprek met de systeemtherapeut. Indien nodig krijgt je ook gesprekken met de sociotherapeut.

Behandelduur

De behandeling duurt 6 weken. Je kunt 4 dagen in de week naar de OVDB komen. Na 3 weken ga je de therapiedagen afbouwen met als doel om weer terug te kunnen keren in je eigen leefomgeving.

Over de groep

De OVDB is een open groep. Dat wil zeggen dat de instroom van nieuwe deelnemers kan plaatsvinden op een willekeurig moment. De groepsgrootte is maximaal 8 deelnemers.

Verwijzing

De doorverwijzing gaat via een van de hoofdbehandelaars die werkzaam zijn binnen de zorgeenheid Psychiatrie in het Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis (ETZ).

Locatie

De OVDB vindt plaats op de polikliniek Psychiatrie van het (ETZ) in Tilburg. We zijn gevestigd op de locaties Elisabeth en Tweesteden.