S.N. Swolfs
Psychiater

Snel naar

Over mij

Het ETZ biedt mij de kans om in een ziekenhuis-setting patiënten met zowel psychiatrische klachten als lichamelijke ziekte(s) optimaal in kaart te brengen, waarna een gedegen behandeladvies volgt.

De vakgroep Ziekenhuispsychiatrie ETZ heeft met de kliniek (MPU), dagbehandeling, polikliniek en consultendienst een ruim aanbod; het samenwerken met anders specialismen verloopt laagdrempelig. Het gaat om zowel geplande, als acute contacten. We leiden psychiaters, huisartsen en basisartsen op; dit versterkt mijn enthousiasme!

BIG-registratie: 39061005301

Aandachtsgebieden

  • patiënten met zowel psychiatrische klachten als (bijkomende/onderliggende) lichamelijke ziekte, denk aan bijvoorbeeld een patiënt met Multiple Sclerose en stemmingsklachten.
  • patiënten met onbegrepen lichamelijke klachten (SOLK), die sterk gebukt gaan onder bijvoorbeeld pijn, vermoeidheid, neurologische uitval (conversie); Psychosomatisch Centrum.
  • patiënten met ernstige stemmingsklachten en/of angstklachten.
  • patiënten met een neuropsychiatrisch beeld, als M. Huntington, M. Parkinson. 

Betrokken bij

Ik werk op de polikliniek Psychiatrie en Psychosomatisch Centrum op locatie ETZ TweeSteden. Daarnaast werk ik binnen de Consultatieve Dienst, van waaruit ik patiënten in consult zie op de Spoedeisende Hulp (SEH), of wanneer ze opgenomen zijn voor een collega-specialist. Denk hierbij aan een patiënt die opgenomen wordt op de Intensive Care (IC), en bij het ernstig ziek-zijn gaat ijlen (delier). Of een patiënt die een suïcidepoging doet en op de SEH beoordeeld moet worden.