ALK-nabehandelingsgroep

Snel naar

Laatste update 01 mei 2024

Na afronding van deze tweedaagse of driedaagse dagbehandeling voor ALK kan de patiënt, indien dit geïndiceerd is,  ook nog aan de ALK-nabehandelingsgroep deelnemen.

Het gaat om patiënten die een positief behandelproces zijn begonnen of (groten)deels doorlopen hebben, maar nog wel enige ondersteuning nodig hebben om dit proces voort te kunnen zetten. Een intensievere vervolgbehandeling is voor deze patiënten niet meer geïndiceerd.

Wat gebeurt er in binnen de ALK-nabehandelingsgroep?

Aandachtspunten binnen de behandeling zijn:

  • Het bespreken van onderwerpen die tijdens de dagbehandeling nog niet of onvoldoende aan bod zijn gekomen of nog onvoldoende doorgewerkt zijn.
  • Het bespreken van de dagelijkse zaken waar men tegenaan loopt.
  • Terugval in oude patronen te voorkomen en het geleerde te kunnen handhaven en uitbreiden.

Hoe & wat in het kort:

  • duur: maximaal 1 jaar. Per 3-4 maanden wordt er volgens een vast format geëvalueerd en besproken of de behandeling al dan niet wordt voortgezet.
  • 1 zitting groepspsychotherapie van anderhalf uur per week.

Duur behandeling en zitting

  • duur: maximaal 1 jaar. Per 3-4 maanden wordt er volgens een vast format geëvalueerd en besproken of de behandeling al dan niet wordt voortgezet.
    • 1 zitting groepspsychotherapie van anderhalf uur per week.
  • Ga naar het specialisme Psychiatrie.