Grenzen en Assertiviteit (module)-groep

Snel naar

Laatste update 02 mei 2024

De Module Grenzen en Assertiviteit is een methode waarmee je op weg geholpen wordt om jouw eigen doel ten aanzien van het thema grenzen en assertiviteit te bereiken. Er wordt aandacht besteed aan het verkennen, herkennen en erkennen van eigen en andermans grenzen.

Door middel van bewegingstherapie in de groep leer je in deze module om gedrag, gevoelens en gedachten beter in kaart te kunnen brengen. We besteden aandacht aan:

  • Het lichamelijke domein, door het vergroten van het lichaamsbewustzijn.
  • Het emotionele domein, door te leren de ervaren lichamelijke gewaarwordingen te koppelen aan de emoties die je ervaart en deze emoties te leren uiten;
  • Het cognitieve domein, door aandacht te besteden aan educatie;
  • Het sociale domein, waarbij het gaat over de wijze van contact maken, zowel verbaal als non-verbaal.

Doelen

Het algemene doel is dat je aan het einde van de module in staat bent jouw eigen grenzen waar te nemen, juist te interpreteren en hiernaar te handelen. Je kunt jezelf begrenzen en ruimte innemen om jouw eigen grenzen en wensen op een adequate (assertieve) manier naar voren te brengen. Je leert daarbij zowel rekening te houden met jezelf als met de ander. Het gaat ook om het leren verdragen van de reactie die dit bij de ander teweegbrengt. We gaan vooral vaardigheden en nieuw gedrag oefenen.
De therapeut is steunend en stimulerend aanwezig. Jij draagt zelf de verantwoordelijkheid voor jouw proces.