Structuurgroep Beeldende therapie (poliklinisch)

Snel naar

Laatste update 03 mei 2024

Deze groep is voor patiënten die na opname of dagbehandeling hulp nodig hebben bij het (her)vinden van dagstructuur en/of het invullen van vrije tijd. Ook kan de groep zorgen voor een betere overgang naar vervolgbehandeling.

In de groep is er de mogelijkheid om te werken met verschillende materialen als potlood, stift, verf, klei en speksteen. Het is ook mogelijk creatieve hobby’s van thuis weer op te pakken. Ervaring met beeldende materialen is niet nodig.

Patiënten kunnen maximaal een jaar in deze groep blijven (waar mogelijk liever korter). Binnen deze termijn is het de bedoeling om invulling van vrije tijd buiten het ziekenhuis (weer) op te pakken.